• Djungelpatrullen står redo!

  Ledare · Peter Wallin, Programchef PiiA · 30 januari 2018

  Med Automation Region som Vinnväxt-initiativ och det strategiska innovationsprogrammet PiiA (Processindustriell IT & automation) vägg i vägg har vi i det närmaste unika möjligheter till synergier mellan två ledande satsningar inom närliggande områden.

  Läs Peter Wallins ledare
 • Nytt initiativ för människovänligt AI

  Artikel · 30 januari 2018

  Utvecklingen av artificiell intelligens har tagit fart på allvar. Avancerade algoritmer appliceras på stora datamängder vilket skapar en explosion av ny funktionalitet. Samtidigt ställs många filosofiska frågor på sin spets. Vilka beslut kan en algoritm fatta om mig som person? Hur ska vi förhålla oss till arbete? Automation Region medverkar i addAI – en tvärvetenskaplig arbetsgrupp som söker svar på dessa frågor.

  Läs artikeln om addAI
 • Daniel förstärker Automation Region

  Notis · 30 januari 2018

  Vi hälsar vår nye projektledare Daniel Boqvist välkommen till Automation Region. Daniel har en magisterexamen i innovationsteknik från Mälardalens högskola och under de senaste åren har han arbetat med bland annat verksamhetsutveckling och projektledning på flera stora industriföretag. Närmast kommer han från en tjänst som affärs- och verksamhetsutvecklare på Sandvik.

  Daniel är anställd på inkubatorn Create men kommer att dela sin tid mellan Create och Automation Region inom ramen för partnerskapet mellan de båda organisationerna.

 • Nystart av Kommunikationsgruppen

  Notis · 30 januari 2018

  Vill du vara med och vidareutveckla Automation Summit? Skapa mötesplatser och aktiviteter för medlemmarna? Diskutera medverkan vid mässor eller lämna förslag på innehåll och nya kanaler i Automation Regions kommunikationsarbete?

  Läs mer och anmäl intresse
 • Spetsutbildning i smarta system på ABB Industrigymnasium

  Notis · 30 januari 2018

  Skolverket har godkänt ABB Industrigymnasiums ansökan om att starta en ny utbildning – ”Teknikspets mot smarta system och produkter”. I höst startar utbildningen i Västerås och skolan utökas därmed med en klass. En spetsutbildning innebär bland annat att eleverna redan under gymnasietiden får möjlighet att läsa kurser på högskolenivå.

  Läs mer om den nya spetsutbildningen
 • Elektronikkonsult blir EK Power Solutions

  Notis · 30 januari 2018

  Efter 40 år i automationsbranschen – och 8 år som medlem i Automation Region – byter företaget Elektronikkonsult namn till EK Power Solutions. Verksamheten fortgår dock som vanligt och Vidar Wernöe (fotot) är vd som vanligt.

  Bekanta dig med EK Power Solutions och våra övriga medlemmar

 • Utlysning: Kostnadseffektiv automatisering

  Notis · 30 januari 2018

  Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 bjuder in till en nionde utlysning – forsknings- och innovationsprojekt som ska leda till kostnadseffektiv automatisering i svensk tillverkningsindustri. Sökande projektkonsortier ska utgöras av minst tre företag, minst en högskola eller universitet, samt minst ett forskningsinstitut. Upp till 5 miljoner kronor kan sökas och utlysningen är öppen till och med den 15 mars.

  Mer information och ansökan på Produktion2030:s hemsida

 • Nodd vann Post- och telestyrelsens innovationstävling

  Notis · 30 januari 2018

  Automation Regions medlemsföretag Nodd har vunnit Post- och telestyrelsens innovationstävling och erhåller 1,6 miljoner kronor i projektstöd. Nodd utvecklar notationer – förmedling av kunskap baserat på symboler istället för ord. Tekniken kan exempelvis användas för instruktioner och manualer inom produktion, drift och underhåll.

  Läs intervju med Nodds grundare Johan Lundell i Uppsala Nya Tidning

 • Stöd för att utveckla hållbarhetsarbete

  Notis · 30 januari 2018

  Automation Regions medlemsföretag erbjuds ett skräddarsytt metodstöd för att på ett strategiskt och strukturerat sätt arbeta med hållbarhetsarbete kopplat till Agenda 2030 och de globala målen. Arbetet ska lägga grunden för en användbar hållbarhetsstrategi med värdeskapande som ledstjärna. Insatserna delfinansieras av projektet Smart4U som drivs gemensamt av Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret samt Välfärd & Hälsa.

  Mer information och ansökan

Finansiering:

En centrumbildning vid: