AR loggo
 

banner
Tipsa   PDF-version Utskriftsversion
banner

Automationsnästet – nästet med utvecklingsmöjligheter

Ledare, 2013-01-31: Tord Käck • Projektledare Automationsnästet
 

  Automationsnästet som idé initierades i slutet av 2011 och genomfördes i en enklare former de första gångerna. I oktober 2012 genomfördes ett större Automationsnäste från scenen på M.A.X-mässan (Manufacturing & Automation Expo) med fyra frågeställningar från industrin och en mycket namntung expertpanel. Eventet filmades och filmen finns nu att se på YouTube. Arrangemanget gav både mersmak och ringar på vattnet!


Läs mer »

System för framtidens elkvalitetsmätning

Artikel 2013-01-31

Ojämna flöden, frekventa störningar, svårtolkad avläsning – framtidens elnät står inför många utmaningar. Förberedelsen inför Smart Grids och anslutning av förnyelsebar energi med såväl in- som utflöde pågår som bäst. Automation Regions medlemsföretag Metrum Sweden AB i Göteborg levererar redan idag utrustning för anpassad elkvalitetsmätning – här följer ett par exempel från Sundsvall Elnät och Falbygdens Energi.

Läs mer »

Medlemsmöte med årsmötesförhandling den 8 mars!

Notis 2013-01-31

Boka in datumet i kalendern, för då är du varmt välkommen till Automation Regions årliga medlemsmöte och öppna årsmöte i Västerås. Vi hoppas att du har möjlighet att närvara vid mötet för att informera dig om och stödja den framgångsrika utvecklingen av Automation Region. Vår målsättning inför årsmötet är att varje medlemsföretag ska ha minst en representant på plats vid årsmötet. Vi behöver allas engagemang och återkoppling för att utveckla klustret. Du får heller inte missa årets föredrag om bland annat Lean-resan på Ostnor (FM Mattsson och Mora Armatur) och Blue Institute om automation mot global omvandling, garanterat högintressanta. Välkommen till årets viktigaste arrangemang – anmäl dig på www.automationregion.com!

Kommentera »

Ny medlem – välkommen DeltaElectric

Notis 2013-01-31

DeltaElectric AB startade verksamheten redan 1949 och ingår idag i Mannerheim Industrier. Företaget är en helhetsleverantör inom avancerade elektriska styrsystem med fokus på långsiktiga och nära kundrelationer. Målet är att vara kundens förstahandsval för att utveckla, producera och effektivisera styrutrustningar för kvalificerade maskinsystem. Läs mer på www.deltaelectric.se.

Kommentera »

Ny automationskonferens i Västerås den 5-6 september

Notis 2013-01-31

I höst arrangeras för första gången Automation Summit – en tvådagars konferens som tar sikte på utveckling och framtida utmaningar i automationsindustrin. Bakom initiativet står Automation Region tillsammans med Västerås stad, Stockholmsmässan och Svenska mässan.

Läs mer »

Ny divisionschef för ABB Process Automation

Notis 2013-01-31
 

  Håkan Nytorp har utsetts till ny chef för divisionen ABB Process Automation i Sverige från den 1 april 2013. Han ersätter Erik Oja, Automation Regions tidigare styrelseordförande, som blir chef för ABB Process Automation i region Norra Asien. Håkan har arbetat inom ABB sedan 1987 och haft en rad befattningar inom de globala affärsenheterna Control Technologies och Papper & Massa i Australien, Thailand och Singapore. 


Läs mer »

SICS – Industriell Effektivitet 2013

Notis 2013-01-31

Måndag den 11 februari samlar SICS för fjärde gången i ordningen representanter från näringsliv och akademi till en heldag inom tillförlitlighet och resursutnyttjande i industrin. Varje år samlar de representanter från näringsliv och akademi till en heldag inom tillförlitlighet och resursutnyttjande i industrin. Syftet med konferensen är att visa möjligheterna att ytterligare öka effektiviteten i industrin genom avancerade IT-verktyg.

Läs mer »

Ta risker – men bara kalkylerade sådana!

Notis 2013-01-31
 

  Välkommen till ett ”riskfyllt” men kostnadsfritt seminarium i samverkan mellan Automation Region och Frontit den 21 februari. Vissa risker väljer vi att utsätta oss för, andra kan vi inte undvika – men vi kan alltid få ett bättre beslutsunderlag inför våra val och kunskap för att vidta rätt åtgärder inför de risker vi konfronterar. Harry Steinkeller, civilingenjör, civilekonom och Senior Consultant på Frontit AB, berättar om hur osäkerhet – risker och möjligheter – hanteras i projekt och linjearbete.


Läs mer »

Storsatsning för energi med MDH och företag i samverkan

Notis 2013-01-31

En ny forskningsprofil inom energi Mälardalens högskola (MDH) i samverkan med företag, däribland ABB, ska utveckla förnybara energisystem. Även en profil kring utvecklandet av hälsoteknik inrättas och totalt satsar KK-stiftelsen, MDH och företagen 143 miljoner kronor. Enligt rektor Karin Röding svarar de båda forskningsprofilerna väl på hur högskolan vill arbeta – i nära samverkan med näringsliv och samhälle – för att generera forskning till värde och nytta.

Läs mer »

Ny vd för Prevas AB

Notis 2013-01-31

 

  Karl-Gustav Ramström har utsetts till ny vd för Prevas och kommer att tillträda senast den 1 april 2013. Karl-Gustav kommer närmast från SSAB och har före det haft flera ledande chefsbefattningar inom ABB-koncernen. Sedan mars 2011 har han ingått i Prevas styrelse..
 


Läs mer »

Påverka standarder inom Industriell Automation

Notis 2013-01-31
 

  Industrin har idag många olika system, på alla nivåer från maskinstyrsystem till affärssystem, som inte är kompatibla. Detta försvårar datautbyte och systemintegration och hämmar viljan från industriföretagen att investera i nya automationslösningar – vilket i sin tur inverkar negativt på den tillverkande industrins produktivitet och konkurrenskraft. Det här vill vi inom Automation Region och SIS hjälpa till att ändra på! Därför skapar vi nu ett nytt nätverk där tillverkare och leverantörer kan träffas för att tillsammans under trevliga och givande former vara med och påverka utvecklingen av framtidens automationslösningar.


Läs mer »

Handslag för kompetens och arbete

Notis 2013-01-31
 

  Rework Västerås är ett koncept där såväl ungdomar och ansvariga från offentlig och ideell sektor som ledare från lokala och multinationella företag samlas för erfarenhetsutbyte och för att enas kring utmaningar och möjligheter. Under 2012 har cirka 150 personer deltagit i processen att lägga grunden för verksamheten. Nästa mål är att skapa en ny, gemensam agenda för riktade kort- och långsiktiga insatser för att stärka kompetensförsörjningen och bekämpa ungdomsarbetslösheten. Den 21-22 februari bjuds du på intressanta föreläsningar, workshops och uppträdanden. Mer information hittar du på www.reworkvasteras.se.
 

Seminarier om Maskindirektivet och Maskinsäkerhetsstandard

Notis 2013-01-31

Välkommen på Rockwell Automations kostnadsfria halvdagsseminarier som de genomför under februari och mars runt om i landet. Här varvar de maskinsäkerhetsteori med praktiska exempel och demonstrationer som utförs med hjälp av deras nya automationsplattform för små och medelstora maskiner (Midrange). Mer information om orter, datum och anmälan hittar du på deras hemsida www.rockwellautomation.se.

 
 
Automation ger oss de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med uppfyllda miljökrav. Mälardalen är en ledande region för automation. Här har stora och små företag samlats i mängd med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden. Läs mer om oss och våra aktiviteter på vår hemsida.