AR loggo
 

banner
Tipsa   PDF-version Utskriftsversion
banner

I Västmanland löser vi globala utmaningar

Ledare, 2014-01-31: Mikael Hjorth och Ewonne Käkelä, Länsstyrelsen Västmanlands län

 

Västmanland är per capita Sveriges starkaste exportlän med världsledande företag inom automatisering, metallbearbetning och elkraft. Det finns alltså ingen anledning för oss att sitta i baksätet och vänta på att någon annan ska driva vår utveckling. Med Affärsplan Västmanland tar vi ut riktningen för näringslivsutvecklingen i länet år 2014 till 2020. Att vi använder begreppet ”affärsplan” betonar vår ambition: Att skapa en miljö där innovationer och företag kan växa och utvecklas.

Läs mer »

Nya grepp i Mälardalen Open

Notis 2014-01-31

Det finns mängder av möjliga tekniker och lösningar som kan få stor inverkan på vår framtida ekonomi, miljö och hälsa. I början av januari utsågs pristagarna i Mälardalen Open, en innovationstävling för energismarta lösningar. Runt 200 bidrag med varierande inriktningar kom in till tävlingen – allt från solcellslösningar till lagring av energi och telefonappar för energivisualisering.

Läs mer »

Fullsatt frukostmöte om Horizon 2020 och PiiA

Notis 2014-01-31

EU:s nya program för forskning och innovation är värt 80 miljarder euro och företag som arbetar med automation och inbyggda system kan få ta del av pengarna. Årets första frukostmöte hölls den 14 januari och handlade om EU:s nya forskningsprogram Horizon 2020 samt Vinnovas satsning på strategiska innovationsområden där Processindustriell IT och Automation, PiiA, ingår.

Läs mer »

Korta Vägen – praktikplatser sökes

Notis 2014-01-31

Korta Vägen är ett utbildningsprogram för utländska akademiker som bor i Sverige. I programmet får deltagarna studievägledning, språkundervisning och yrkescoachning i sökandet efter ett arbete. Automation Region inleder nu ett samarbete med utbildningsföretaget Academicum, som håller i utbildningen, där målet är att hitta företag där deltagarna kan göra praktik.

Läs mer »

Automation Region på LinkedIn

Notis 2014-01-31

Under våren initieras ett arbete för bättre närvaro i sociala medier. Frågan drivs av Automation Regions kommunikationsgrupp och ett första steg är att se över hur vi på bästa sätt kan arbeta med LinkedIn. Startpunkten utgörs av Automation Regions LinkedIn-grupp som är öppen för alla medlemmar och administreras av processledningen. Ambitionen är att utveckla gruppen till ett kompletterande verktyg för informationsspridning och diskussion.

Besök Automation Regions grupp på LinkedIn »

 

Frukostmöte den 4 februari om första PiiA-utlysningen och Smart Living Challenge

Notis 2014-01-31

Vid årets andra frukostmöte presenteras den första utlysningen inom PiiA, Processindustriell IT och Automation, av programchef Anders OE Johansson från SICS i Västerås. Olle Dierks från Munktell Science Park ger en introduktion till innovationstävlingen Smart Living Challenge, en internationell tävling där idéer för hållbar utveckling och energismart levnadssätt bidrar till innovativa produkter och tjänster.

Mer information och anmälan »

 

Branschträff med Etablering Västerås den 7 februari

Notis 2014-01-31

Fredag den 7 februari inbjuds Automation Regions medlemmar till en branschträff som arrangeras av Etablering Västerås. Vid mötet har du möjlighet att diskutera samverkansfrågor och företagsklimatet i Västerås. Från Västerås Stad medverkar bland andra Bo Dahlöf (stadsdirektör), Ulla Persson (ordförande kommunstyrelsen), Elisabeth Unell och Conny Petrén. Anmälan senast den 3 februari.

Mer information och anmälan »

 

Dubbelt frukostmöte i Stockholm den 17 februari

Notis 2014-01-31

EUs nya forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 startade den 1 januari och har fokus på innovation och tvärvetenskapliga samhällsutmaningar. Avdelningen för forskningssamordning, RECO (Research Coordination) vid Mälardalens högskola, reder ut begreppen och presenterar möjligheterna. Dessutom ger SICS Västerås information kring den första utlysningen för det strategiska innovationsområdet Processindustriell IT och Automation (PiiA).

Mer information och anmälan »

 
 
Automation ger oss de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med uppfyllda miljökrav. Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.