September 2014 | Läs nyhetsbrevet som pdf »

Automation Region – avgörande för PiiAs tillkomst och framtida utveckling

Ledare, 2014-09-30: Anders OE Johansson, programchef PiiA

Anders OE Johansson, programchef PiiA

Arbetet med att etablera PiiA – Processindustriell IT och Automation – som ett nationellt program kom igång på allvar redan i februari 2011. I samband med ett seminarium på Grand Hôtel i Stockholm kring denna agenda så samlades olika aktörer från hela landet, bland andra dåvarande processledare Helena Jerregård från Automation Region.

I det fortsatta arbetet har därefter representanter från Automation Region ständigt varit med och de har från sitt nätverk även engagerat olika forsknings- och industriaktörer. Med deras engagemang från Mälardalen, kombinerat med ProcessIT i norr och PIC-Li/PIC-Lu (Processindustriellt Centrum i Linköping respektive Lund) i söder, hade vi redan från start den viktiga nationella täckning som behövdes. Ett år senare var det jag och Automation Regions processledare som tillsammans presenterade den nationella agendan.

Läs mer »

Innowatch stärker innovationsklimatet

Helena Karlsson, Mälardalens högskola och Munktell Sciencepark

Organisationens klimat kan både driva och bromsa ett företags innovativa förmåga. Med det nya verktyget Innowatch sätter Automation region fokus på att stärka innovationsklimatet hos medlemsföretagen. Projektet startar nu i oktober och det finns fortfarande plats för fler företag.

– Innovation har länge varit en angelägenhet för företagens utvecklingsavdelningar men vi menar att det är först när alla medarbetare är engagerade som innovationsarbetet blir effektivt. Många är intresserade av innovation och vill göra mer men de vet inte hur, säger Helena Karlsson, doktorand på Mälardalens högskola.

Läs mer »

Automation Student – KTH, Chalmers och Halmstad högskola i final

Automation Student är Automation Regions studentpris som uppmärksammar bra examensarbeten inom automation. Juryn har nu utsett tre finalister som kommer att presentera sina arbeten på Scanautomatic & Processteknik i Göteborg, den 7 oktober kl 16.00. Prisutdelare är Håkan Nytorp, divisionschef ABB Process Automation och ordförande i Automation Region, och det vinnande bidraget belönas med ett stipendium på 10 000 kronor. Och de nominerade finalisterna är …

Finalister Automation Student 2014

Finalister i Automation Student 2014: Yohanna Karnik Macaya, KTH, Simon Lindell, Halmstad Högskola samt John Alkemark och Johan Flink, Chalmers tekniska högskola.

Läs mer »

Ny medlem – Helukabel

Vi välkomnar kabeldistributören Helukabel AB som ny medlem i Automation Region. Företaget erbjuder anpassade kablar, kablar för automation, kabeltillbehör samt data-, nätverks- och bussteknik och kabelskyddssystem för robotteknik och hanteringssystem.

På branschmässan Scanautomatic & Processteknik finns Helukabel i monter B07:52 och visar bland annat en ny generation servokablar. Ett fint tillfälle att lära känna vår nya medlem!

Automation Regions samtliga medlemsföretag och partner hittar du här »

Träffa oss på Scanautomatic & Processteknik

Den 7-9 oktober genomförs branschmässan Scanautomatic & Processteknik i Göteborg. Automation Region ställer ut med en samlingsmonter (B05:41) där medlemsorganisationerna SICS/PiiA, Twindej, Alten, Your Flow, Elit Instrument och Prompt, Mälardalens högskola, medverkar. Dessutom har ett 20-tal av Automation Regions medlemmar egna montrar.

Läs mer »

Framgångssagor sökes

Har ert företag fått en order, inlett ett samarbete eller hittat en affärspartner i samband med en aktivitet hos Automation Region? Automation Regions utvecklingsgrupper – affärsutveckling, kommunikation, innovation och kompetens – vill belysa hur företag kan dra nytta av samarbetet genom att lyfta fram intressanta exempel. Vid ett frukostmöte den 2 december kommer företagen själva ges möjlighet att presentera projekt som har blivit av tack vare samarbetet inom Automation Region.

Intresserad? Kontakta Anna Sandberg på 021-15 17 67 eller anna.sandberg@automationregion.com.

PiiA Summit – erbjudande för Automation Regions medlemmar

PiiA Summit

SICS Västerås och Automation Region bjuder in till PiiA Summit, en lunch-till-lunch-konferens den 21-22 oktober. Med konferensen skapar vi en mötesplats för företag och forskningsparter som vill medverka till strategisk förnyelse inom Processindustriell IT & Automation. Medlemmar i Automation Region erbjuds rabatterad deltagaravgift.

Läs mer »

Kick-off med Automation Region och utvecklingsgrupperna

Konferensdeltagare vid Automation Regions höstkick-off

I början av september genomfördes en lunch-till-lunchkonferens på Kungsörs Torp för processledningen och utvecklingsgrupperna i Automation Region. Planen var att bygga grunden till det fortsatta arbetet och hitta fokus för kommande aktiviteter.

Läs mer »

Volldampf voraus

Delegationen från Västerås

Den 18-19 oktober medverkade Automation Region vid den andra BSR-konferensen "Cluster-to-Cluster Conference and Matchmaking – Towards new Horizons" i Berlin. Syftet var att träffa andra europeiska kluster och nätverk som arbetar för att stärka forskning och innovation, till exempel för att diskutera gemensamma EU-ansökningar och knyta kontakter för andra samarbeten.

Läs mer »

15 vinnare från fem kontinenter i innovationstävlingen Smart Living Challenge

Smart Living Challenge

De 15 vinnarna i Smart Living Challenge pekar ut riktningen för hur vi kommer bo, resa och äta smartare i urbana miljöer. Smart Living Challenge slutar dock inte med att vinnarna utses utan har en fortsättning med kommunikation av resultat och implementering av de vinnande innovationerna.

Läs mer »

Automation Expo på Pfizer

Automation Expo på Pfizer

Den 18 september gästade Automation Region med ett antal medlemsföretag Pfizer i Strängnäs. Det var åter igen dags för Automation Expo med en potentiell slutkund som värd.

Tidigare expon har arrangerats hos bland andra Scania och Seco Tools. Den här gången fanns 17 utställande företag på plats och vi räknade till drygt 100 intresserade besökare. Pfizers hörsal iordningställdes till utställningshall och när expot öppnade fylldes lokalen av ett trivsamt automationssurr som kunde höras långt ut i korridoren.

Läs mer »

Frukostmöte med Acando den 2 september

Frukostmöte Acando

Medlemsföretaget Acando Consulting AB arrangerade september månads frukostmöte på expectrum i Västerås. Per Brunfelt presenterade applikationen Qlik View som sorterar information och ger visuell återkoppling som kan användas som beslutsunderlag. 

Qlik View används bland annat på ABB för planering och uppföljning. Håkan Johansson på ABB presenterade flera exempel där Qlik View fungerar som ett beslutsgrundande verktyg. Qlik View kan användas inom flera olika verksamhetsområden där det finns behov av att analysera stora datamängder, till exempel inom produktion, supply chain och kvalitetssäkring.

Nästa frukostmöte i Västerås arrangeras den 14 oktober och handlar om nya affärsmöjligheter inom utbyggnad av järnvägen i Norge och Baltikum. Nästa frukostmöte i Stockholm arrangeras samma dag, den 14 oktober, och handlar om Big Data och "Tredje vågens automation".

Hög kvalitet på årets rekryteringsmässa

Jobb Shop 2014

Den 21 september genomfördes Jobb Shop för fjärde året i rad. Sveriges största rekryteringsmässa för ingenjörer hölls i Aros Congress Center i Västerås med 24 utställande företag med rekryteringsbehov.

Läs mer »

Seminarium om Lean process med Peter L King

Peter L King

Under oktober presenterar medlemsföretaget Chalmers Professional Education två seminarier med Lean-experten och den mycket uppskattade föreläsaren Peter L King från USA. Välkommen att lära dig mer om Lean i processindustrin, antingen under ett heldagsseminarium i Stockholm eller under två dagar i Luleå.

Det finns många goda Lean-exempel att hämta från den tillverkande industrin men genomslaget har inte varit det samma inom processindustrin. Den meriterade Lean-experten Peter L King har dock visat att det är möjligt och att det finns stor potential för de företag som tar sig an utmaningen.

Läs mer »

Naiad – for a better future

Projekt Naiad

Naiad är ett studentdrivet projekt från Mälardalens Högskola där målet är att bygga en undervattensrobot som ska hjälpa till att identifiera och återhämta farligt avfall från Östersjöns botten. Studenterna hoppas kunna delta i en tävling för liknande robotar i San Diego, USA, under sommaren 2015 men de är i behov av finansiering.

Läs mer »

Seminarium om affärsmöjligheter i Norges energisektor den 14 oktober

Välkommen till en föreläsning om de stora investeringar som planeras inom energisektorn i Norge. Business Sweden i Oslo har gjort en kartläggning och under förmiddagen presenteras en sammanfattning av innehållet. Rapporten avhandlar dagsläget, trender och behov på den norska marknaden och bör vara av intresse för leverantörer av produkter och tjänster för utbyggnad, uppgradering och underhåll inom kraftproduktion och kraftnät.

Läs mer »
   

Kommande aktiviteter

Medverkan vid Scanautomatic & Processteknik

Automationsmässa · 2014-10-07--09

Se notis om vår medverkan »

Nya affärsmöjligheter inom järnvägsinfrastruktur

Frukostmöte · 2014-10-14

Mer information och anmälan »

Tredje vågens automation

Frukostmöte i Stockholm · 2014-10-14

Mer information och anmälan »

PiiA Summit 2014

Konferens · 2014-10-21

Mer information och anmälan »

HUB2014

Konferens · 2014-10-22

Mer information och anmälan »

Genomförda aktiviteter

Vad döljer sig i din data?

Frukostmöte · 2014-09-02

Se notis om aktiviteten »

Från prototyp till serieproduktion med 3D-printning

Frukostmöte i Stockholm · 2014-09-16

Se dokumentation på hemsidan »

Automation Expo på Pfizer

Minimässa · 2014-09-18

Se notis om aktiviteten »

Jobb Shop

Rekryteringsmässa · 2014-09-21

Se notis om aktiviteten »

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.