Januari 2015 | Läs nyhetsbrevet som pdf »

Högskolan kraftsamlar för värde och nytta

Ledare, 2015-01-30: Lotti Svebéus, chef Enheten för externa relationer och fundraising, Mälardalens högskola

Lotti Svebéus, chef på Enheten för externa relationer och fundraising, Mälardalens högskola

Enheten för externa relationer och fundraising etablerades i sin nuvarande form för ett drygt år sedan på Mälardalens högskola (MDH). Enhetens uppdrag utökades då med fundraising, det vill säga ett strukturerat och långsiktigt arbete för att bredda forskningsfinansieringen med hjälp av externa medel från företag och privatpersoner. Med starkare forskning blir högskolan ännu mer intressant och attraktiv för studenter, forskare och lärare. 

Medan exempelvis KTH, Karolinska institutet och Chalmers har kommit långt inom fundraising så är vi på MDH i uppstart. Vi vet att det är viktigt att ta in fria medel, utan motkrav, för att utveckla vår forskning. Målsättningen är 100 miljoner kronor till år 2018.

Läs mer »

Öka din forsknings- och utvecklingsbudget

Cecilia Warrol, programchef för Produktion2030

Under 2014 har Automation Region breddat sina kontaktytor och nätverk mot flera organisationer och samarbetsprojekt. En av våra nya vänner är det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 som finansierar projekt för att främja hållbar produktion och stärka svenska företag.

Produktion2030 tar sikte på att Sverige ska vara ett av världens främsta länder inom hållbar produktion år 2030. Den 15 januari öppnade programmets andra utlysning med en total budget på 20 miljoner kronor.

– Vi vänder oss till forskare och företag som vill implementera projekt i industriell miljö. Det kan vara en idé som redan har provats i laboratorium och som nu är redo för nästa steg, säger Cecilia Warrol, Teknikföretagen, som är Programchef för det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030.

Läs mer »

PiiA öppnar en ny utlysning

PiiA logotyp

PiiAs utlysning öppnar den 15 januari 2015 och stänger den 8 April 2015 kl 14.00. I denna utlysning inbjuds konsortier av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer att skicka in ansökan om bidrag till genomförande av innovativa, tillväxtdrivande och tillämpningsorienterade projekt.

Läs mer »

Konferens: Sveriges konkurrenskraft och den strategiska kompetensförsörjningen

Konferens Tillväxtverket

Hur kan Sverige bli en vinnare i den globala ekonomin? Tillväxtverket bjuder in till en heldagskonferens i Stockholm den 17 februari. Konferensen vänder sig till ansvariga för regionala kompetensplattformar, regionala beslutsfattare, sektorsmyndigheter och departement inom kompetensförsörjningsområdet. Automation Regions Karolina Winbo medverkar som föreläsare och berättar om det arbete som Automation Region med medlemmar och samarbetsorganisationer bedriver i regionen.

Anmäl dig senast den 5 februari »

Save the date – årsmöte Automation Region

Fredagen den 6 mars bjuder Automation Region in till årsmöte på expectrum, kl 12.00 till 15.30. Som vanligt har vi förberett ett trevligt program med möte, lunch, föreläsning och mingel. Markera i kalendern, missa inte. Mer information och separat inbjudan kommer!

Save the date – Automation Region med Industri 4.0 på Entreprenörsveckan i Båstad

Den 23 juni arrangerar Automation Region tillsammans med tidningarna Process Nordic, Verkstäderna och Underhåll & Driftsäkerhet en heldag om Industri 4.0 under Mentor Communications Entreprenörsvecka i Båstad.

Talare på Entreprenörsveckan i Båstad

Automationsexperter i Automation Regions nätverk ger sina perspektiv på utvecklingen och vilka möjligheter den innebär för den svenska industrin. Mikael Klintberg modererar och bland föreläsarna finns bland andra Håkan Nytorp, Johan Ydeskog, Anders OE Johansson, Örjan Larsson, Thomas Stetter, Margareta Groth, Cecilia Warrol och Björn Nordén.

Mer information kommer!

Sunne behöver automationskompetens

Sunnesundet by winter

Verkstadsindustrin i Sunne har under det senaste året genomfört gemensamma träffar för att diskutera hur de ska kunna utveckla verksamheten framöver. En av slutsatserna är att det finns ett stort behov kompetens inom styr- och reglerteknik samt process IT.

Nyfikna företag inom Automation Region kan kontakta processledningen för mer information!

 
Välkommen till Mälardalens högskolas exjobbs- och uppdragsdag den 19 februari

Hitta rätt kompetens på exjobbs- och uppdragsdagen!

Nu har du chansen att hitta studenter med kompetens inom bygg, energi, management/organisation och företagsekonomi för ett uppdrag eller examensarbete. Under våren har Mälardalens högskola fler än 300 studenter som tar examen inom dessa ämnesområden. Här har du som företagare möjlighet att träffa studenter och nya medarbetare.

Läs mer »

 
 
Träffa Linjeföreningen för Tillämpad Datateknik

Linjeföreningen för Tillämpad Datateknik

Den 4 mars klockan 18.00 bjuder Linjeföreningen för Tillämpad Datateknik vid Mälardalens högskola in till en företagskväll. Här kan ni som företagare knyta kontakter med civilingenjörsstudenter som är på väg ut i arbetslivet under 2015 eller om ett par år, kanske för att hitta en ny medarbetare eller examensarbetare.

Läs mer »

Stort intresse för digitalisering

Frukostmöte på expectrum den 13 januari

Den 13 januari arrangerade Automation Region årets första frukostmöte. Ett 60-tal morgonpigga deltagare kom till expectrum för att lära sig mer om den digitala industrin.

Läs mer »
   

Kommande aktiviteter

Förbättra ditt innovationsklimat

Frukostmöte i Västerås · 2015-02-03

Mer information och anmälan »

Innovation – en drivkraft för konkurrenskraft i automationsindustrin

Frukostmöte i Stockholm · 2015-02-10

Mer information och anmälan »

Automation Expo hos Westermo Teleindustri

Minimässa · 2015-02-12

Mer information och anmälan för besökare »

Öka din forsknings- och utvecklingsbudget

Seminarium · 2015-02-13

Mer information och anmälan »

Genomförda aktiviteter

Nya möjligheter i den digitala industrin

Frukostmöte i Västerås · 2015-01-13

Se notis om aktiviteten »

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.