Februari 2015 | Läs nyhetsbrevet som pdf »

Ur spår – här kommer neutronerna

Ledare, 2015-02-27: Fredrik Bruhn, adj professor på Mälardalens högskola, grundare av Bruhnspace AB och styrelseledamot i Automation Region

Fredrik Bruhn

Med min bakgrund inom rymdfysik betraktar jag Internet of Things med skräckblandad förtjusning. Bilar, hus, kylskåp, belysning, hundar och katter ska kopplas upp. Tyvärr konstrueras många av dagens tekniska system av komponenter som inte håller måttet och bland beslutsfattarna saknas rätt kunskap. 

Solen spyr ut mängder av partiklar mot jorden och vårt magnetfält gör att de drar sig mot polerna. Fenomenet kan ibland beskådas i de norra delarna av landet – aurora borealis, eller norrsken. Det är inte bara solens partiklar som härjar i atmosfären utan även kosmisk strålning i form av exempelvis järnatomer. De brakar in mot jorden i våldsamma hastigheter och när de reagerar med molekyler i atmosfären frigörs ett neutronflöde som når hela vägen ner till jordytan.

Läs mer »

Automation Summit är tillbaka

Automation Summit är tillbaka

Nu öppnar vi för anmälningar till Automation Summit – Automation Regions bransch­överskridande konferens som genomförs i Västerås den 3-4 september. Automation Summit är tillbaka efter succé­premiären 2013 och etableras nu som en mötesplats för kunskapsspridning inom automationsbranschen.

– Redan 2013 var vi rätt ute med nya områden som till exempel Internet of Things. Det är kul att det snart är dags igen och vi kommer givetvis att ligga i framkant även denna gång, med ny, branschöverskridande kunskap, säger Mikael Klintberg, processledare på Automation Region.

Läs mer »

Missa inte årsmötet den 6 mars

Interiörbild från expectrum där medlemsmötet och årsmötet hålls

Välkommen till Automation Regions medlemsmöte och öppna årsmöte i Västerås den 6 mars. Mötet inleds med lunch och därefter följer årsmötesförhandlingar och inspirationsföreläsningar. Vi hoppas att få se samtliga medlemsföretag representerade – vi behöver medlemmarnas engagemang och återkoppling för att fortsätta utveckla klustret.

Mer information och anmälan »

Nya medlemmar – Eskilstuna ElektonikPartner och Microc Automation

Logotyper för Eskilstuna ElektronikPartner och Midroc AutomationUnder februari har vi haft nöjet att välkomna förstärkning av Automation Region i form av två nya medlemsföretag.

Eskilstuna ElektronikPartner – EEPAB – erbjuder konstruktion av hård- och mjukvara, design av mönster­kort och tillverkning av kretskort. Företaget arbetar med ständiga förbättringar för att ge hög kundnytta och besitter kompetens inom produktutveckling som är baserad på erfarenhet från egen tillverkning. EEPAB är ett kunskapsföretag där kunder, leverantörer, medarbetare och maskiner samverkar som bärare av kompetens.

Midroc Automation AB är ett av Sveriges ledande automationsföretag med cirka 200 anställda på 9 orter i landet. Företaget verkar i alla industribranscher, från traditionell basindustri till infrastruktur, och hjälper sina kunder att effektivisera nyttjandet av resurser och öka sin konkurrenskraft. Midroc Automation ingår i en stor koncern men har etablerat ett lokalt förankrat arbetssätt som ger kunderna enkelhet och trygghet.

Bekanta dig med våra medlemsföretag och partner »

MITC för samman företag och studenter

San Aziz Giliyana, MITC

Under våren stärker Automation Region samarbetet med MITC (Mälardalen Industrial Technology Center). En viktig fråga att samverka kring är exjobb och Automation Region har nyligen träffat MITCs exjobbskoordinator San Aziz Giliyana. San hjälper gärna företag att definiera examensarbeten och förmedla kontakter mellan företag och studenter.

Problemlösning med nya infallsvinklar och kompetensutveckling för de egna medarbetarna är exempel på nyttan med att ta emot exjobbare. Är du intresserad av att veta mer eller har du behov av att definiera ett exjobb och hitta en passande kandidat?

Läs mer »

Ny utlysning inom Internet of Things

Logotyp, Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet utlyser 20 MSEK för forsknings- och innovationsprojekt inom Internet of Things (IoT). Syftet med utlysningen är skapa bättre förutsättningar för näringsliv och samhälle att utveckla produkter och tjänster inom IoT med hjälp av innovation, forskning, tillämpad forskning och prototyper.

Projekten ska ha stor potential att leda till tjänster och produkter och ska bedrivas i samverkan med deltagare från näringslivet, offentlig verksamhet, akademi, forskningsinstitut eller andra relevanta aktörer. Näringslivsaktörer med kommersiella intressen eller offentliga aktörer som vill förbättra sin verksamhet med hjälp av IoT ska ingå i projekten. Ansök senast den 14 april kl 14.00!

Mer information på VINNOVAs hemsida »

Välkommen till Entreprenörsveckan i Båstad

Den 23 juni arrangerar Automation Region tillsammans med tidningarna Process Nordic, Verkstäderna och Underhåll & Driftsäkerhet en heldag om Industri 4.0 under Mentor Communications Entreprenörsvecka i Båstad.

Talare på Entreprenörsveckan i Båstad

Automationsexperter i Automation Regions nätverk ger sina perspektiv på utvecklingen och vilka möjligheter den innebär för den svenska industrin. Mikael Klintberg modererar och bland föreläsarna finns bland andra Håkan Nytorp, Johan Ydeskog, Anders OE Johansson, Örjan Larsson, Thomas Stetter, Margareta Groth, Cecilia Warrol och Björn Nordén.

Rabatterade utställarplatser för medlemmar i Automation Region »
Anmäl dig till konferensen (kostnadsfritt) »

Minikonferens den 18 mars: Innovationsledning

Minikonferens på MITCInnovation är avgörande för den kontinuerliga utvecklingen av svensk industri – för framtagning av nya produkter och tjänster, men även för att bygga upp konkurrenskraftig produktion. På minikonferensen MITC Innovation & utveckling presenteras aktuell forskning och exempel på hur innovationsledning kan praktiseras i industrin.

Konferensen är kostnadsfri och arrangeras onsdag den 18 mars, kl 13.15 till 17.00 på Mälardalens högskola, Smedjegatan 37 i Eskilstuna. Välkommen!

Mer information och anmälan »

Automation Expo på Westermo Teleindustri

Bilder från Automation Expo på Westermo Teleindustri. Fotograf: Magnus Jansson.

Den 12 februari välkomnade medlemsföretaget Westermo Teleindustri 16 utställare och totalt 90 besökare till sin anläggning i Stora Sundby. Automation Region arrangerade årets första expo som samlade flera av regionens ledande automationsföretag. Vid montrarna surrade det av samtal och besökarna intresserade sig för den teknik som utställarna visade.

Läs mer »

Konferens om kompetens på Tillväxtverket

Den 17 februari arrangerade Tillväxtverket en konferens om strategisk kompetensförsörjning. Bakgrunden är att vart fjärde företag har svårt att rekrytera trots att det råder en relativt hög arbetslöshet i landet. För att Sverige ska kunna växa och stärka sin konkurrenskraft måste vi med gemensamma krafter verkar för att företagen får tillgång till rätt kompetens i rätt tid.

Karolina Winbo berättade om hur Automation Region arbetar med att öka teknikintresset bland barn och unga samt om hur vi tillsammans med andra aktörer – såsom Jobba i Västerås och Energy Competence Center – har lyckats påverka utbildningar på YH- och högskolenivå.

Samtliga presentationer och mer information »

Lunch om utlysningar

Anders OE JohanssonFredagen den 13 februari bjöd Automation Regions forsknings- och innovations­grupp in till en lunch där tre strategiska innovations­program presenterade sina verksamheter. PiiA representerades av Anders OE Johansson (fotot till höger), Produktion2030 av Elisabeth Sagström och Smartare elektroniksystem av Anders Martinsen.

Just nu finns öppna utlysningar inom samtliga program, besök programmens respektive hemsidor för mer information.

Processindustriell IT och Automation, PiiA »
Produktion 2030 »
Smarta Elektroniksystem »

Frukostmöten med innovation på agendan

Frukostmöte om innovation på expectrum i Västerås

Under februari genomförde Automation Region frukostmöten om innovation i både Västerås och Stockholm. Jennie Schaeffer, forskare inom innovation och design på Mälardalens högskola, presenterade projektet Innowatch som mäter organisationers innovationsklimat.

Läs mer »
   

Kommande aktiviteter

Effektiv elkonstruktion genom standardisering, Big Data och Industri 4.0

Frukostmöte i Västerås 2015-03-03

Mer information och anmälan »

Medlemsmöte med årsmöte och automationsmingel

Årsmöte 2015-03-06

Mer information och anmälan »

Effektiv elkonstruktion genom standardisering, Big Data och Industri 4.0

Frukostmöte i Stockholm 2015-03-10

Mer information och anmälan »

Genomförda aktiviteter

Förbättra ditt innovationsklimat

Frukostmöte i Västerås · 2015-02-03

Se notis om aktiviteten »

Innovation – en drivkraft för konkurrenskraft

Frukostmöte i Stockholm · 2015-02-10

Se notis om aktiviteten »

Automation Expo hos Westermo Teleindustri

Minimässa · 2015-02-12

Se notis om aktiviteten »

Öka din forsknings- och utvecklingsbudget

Seminarium · 2015-02-13

Se notis om aktiviteten »

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.