Augusti 2015 | Läs nyhetsbrevet som pdf »

Nytänkande med förståelse för industrins villkor

Ledare, 2015-08-31: K-G Ramström, vd för Prevas och vice ordförande i Automation Region

K-G Ramström, Prevas

Digitaliseringen av samhället, med Internet of Things och smarta molnlösningar, föder nya kundbehov och öppnar stora möjligheter för industrin. Trots att det dagligen lanseras nya, uppkopplade produkter så har vi bara sett början. Flera branscher börjar ta till sig ny teknik som vi förknippar med digitaliseringen. Tysklands Industrie 4.0 sänder tydliga signaler, liksom VINNOVAs satsning på strategiska innovationsprogram. Det är viktigt att utvecklingen får ta fart och att företagen börjar tänka i nya banor – då kan vi etablera den svenska industrin som ett elitlag i den globala konkurrensen.

Under hösten påbörjar jag ett uppdrag i regeringens rådgivningsråd tillsammans med Olof Persson, Volvo, Lisa Lindström, Doberman, och Pia Sandvik, RISE. Vår uppgift är bidra med idéer och tankar som kan göra skillnad för näringslivet. Samtidigt som vi ska titta på möjligheter i form av nya affärsmodeller, cirkulär ekonomi, digitalisering etcetera, så kommer vi också identifiera hinder för utveckling. Ny teknik utmanar modeller och regleringar som etablerades i en annan tid. Vad innebär det till exempel juridiskt att släppa ut ett förarlöst fordon i morgontrafiken?

Läs hela ledaren »

Förstärkt verklighet för långväga kompetensöverföring

CODE – Competence on demand

CODE – Competence on demand – är ett avslutat projekt inom det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation, under ledning av projektledare Karolina Winbo på Automation Region. CODE-projektet har undersökt möjligheterna att använda modern informationsteknik för att underlätta tillgången till specialister, men även att adressera mjukare värden som överbryggning av generationsgap och kompetensöverföring.

– Projektet inkluderar både teknik- och verksamhetsutveckling och utnyttjar digitaliseringens möjligheter, säger PiiAs programchef Anders OE Johansson. Det är intressant att se hur de har arbetar med kompetens, både ur aspekten att inte förlora befintlig kompetens, men även att utnyttja kompetensen där och då den behövs.

Läs artikeln om CODE-projektet »

Automation Student – Skövde och Chalmers i final

Automation Student är Automation Regions studentpris som uppmärksammar bra examensarbeten inom automation. Juryn har nu utsett tre finalister som kommer att presentera sina arbeten på Automation Summit, kl 12.10 fredag den 4 september. Prisutdelare är Fredrik Karlsson, redaktör för Ny Teknik Automation, och det vinnande bidraget belönas med ett stipendium på 20 000 kronor. Och de nominerade finalisterna är …

Finalister i Automation Student 2015

Finalister i Automation Student 2015: Darijan Jelica, Chalmers, Marcus Johansson och Jacob Nilsson, Högskolan i Skövde, samt Emma Vidarsson, Chalmers.

Bekanta dig med årets finalister »

Forskningsmiljoner till PROMPT och DPAC

Det MDH-ledda projektet PROMPT, där Automation Region med medlemsföretag medverkar, beviljas fortsatt finansiering med närmare 50 miljoner kronor under fyra år från KK-stiftelsen. Strax innan sommaren stod det också klart att projektet DPAC beviljas 88 miljoner kronor under åtta år, varav KK-stiftelsen bidrar med hälften och industrin hälften.

Projektet PROMPT kommer att engagera många av forskarna på IDT, akademin för Innovation, Design och Teknik.

Projektet PROMPT kommer att engagera många av forskarna på IDT, akademin för Innovation, Design och Teknik. För många blir arbetet med att utveckla nya kurser ett sätt att sprida resultaten av sin forskning till svenska företag. Foto: Jonas Bilberg.

Läs mer om den nya finansieringen »

Tillverkningsindustrin satsar i Sverige

Av 600 internationella företag har hälften investerat i ökad tillverkning i Sverige de senaste tre åren – många i direkt konkurrens med utlandet. Där finns bland andra Atlas Copco, Husqvarna och Uddeholm. Det visar Business Swedens rapport "Därför tillverkar vi i Sverige" som släpptes i mitten av juli. Som en del i sitt samarbete med Business Sweden har Automation Region varit en viktig uppgiftslämnare i arbetet med rapporten.

Klas Ericsson, Business Sweden

Omlokalisering av tillverkning från Sverige till låglöneländer fortsätter, men takten avtar. Istället går trenden globalt mot en regionalisering av tillverkning och sourcing nära kunder och marknader. Regionaliseringstrenden drivs av en önskan om kortare ledtider, hög produktanpassning och större flexibilitet. Lokaliseringen av tillverkning förändras till Sveriges fördel i takt med att skillnaderna för tillverkning och sourcing mellan höglöneländer och låglöneländer planas ut.

– Möjligheterna handlar inte främst om hemtagning av tillverkning, utan om en parallell expansion av tillverkning i Sverige och i utlandet. Regionaliseringen stärker förutsättningarna för tillverkande företag att etablera sig eller expandera som slutproducenter eller underleverantörer i Sverige för den europeiska marknaden, säger Klas Ericson, en av författarna till rapporten på Business Sweden.

Läs rapporten på Business Swedens hemsida »
Träffa Business Sweden på frukostmöte i Västerås den 8 september »

Möjlighet till FoU-samarbete med schweiziska samarbetspartner

Innovative Smart Factories Networking Conference den 23 september i Schweiz

Inom ramen för samarbetet Swiss-Swedish Innovation Initiative, SWII, erbjuder VINNOVA intresserade företag och forskningsinstitutioner att delta i kontaktskapande aktiviteter under Innovative Smart Factories Networking Conference den 23 september i Schweiz. Här finns möjlighet att träffa FoU-intensiva företag och akademiker inom området. För små och medelstora företag har VINNOVA möjlighet att bevilja ett deltagarbidrag om 7 500 kr.

Läs mer om konferensen »

Elektronikkonsult utvärderar kiselkarbid

Vidar Wernöe, Elektronikkonsult

I ett projekt finansierat av VINNOVA och Energimyndigheten har Automation Regions medlemsföretag Elektronikkonsult utvärderat kiselkarbid (SiC) och dess energibesparings­potential i motorslutsteget till en frekvens­omriktare. Initiala beräkningar visade att stora effektförlustbesparingar skulle kunna uppnås. Projektets mål var att klarlägga den faktiska besparingen och hur detta påverkade faktorer som EMC och tillförlitlighet. Elektronikkonsults Vidar Wernöe (fotot) och Tommy Kjellqvist sammanfattar resultaten i Elektroniktidningen.

Läs Elektronikkonsults expertartikel i Elektroniktidningen »

Välkommen till Jobb Shop

Välkommen till Jobb Shop

För femte året i rad arrangeras Sveriges rekryteringsmässa för ingenjörer – Jobb Shop. Mässan arrangeras den 20 september 2015 på expectrum i Västerås kl 13.00 till 16.00.

Jobb Shop är mötesplatsen för ingenjörer som söker nya utmaningar. Under tre timmar får du som besökare möjlighet att möta och integrera med din framtida arbetsgivare. Under mässan ges möjlighet till såväl spontana möten på den öppna utställningsytan som till avskilda samtal. Låter det intressant? Välkommen till expectrum den 20 september, ingen föranmälan krävs och det är helt gratis. Kanske hittar du ditt nya drömjobb!

Läs mer om Jobb Shop »

Låt en student lyfta er verksamhet

Exjobbsdagar på Mälardalens högskola

Har du idéer, intressanta frågeställningar eller utvärderingsmetoder som du inte har tid att testa? Låt en student göra jobbet! På Mälardalens högskolas exjobbsdagar träffar du studenter med rätt komptens inom företagsekonomi, beteendevetenskap, teknik och innovationsteknik. Save the date:

  • Den 29 september, kl 13.15 - 16.30 – Eskilstuna
  • Den 29 oktober, kl 13.15 - 16.30 – Västerås
  • Den 17 februari 2016, kl 13.15 - 16.30 – Västerås

Mer information och anmälan »

Sökes – case till kurs på Mälardalens högskola

Lärarna på MDH-kursen "Kreativ konceptutveckling 1 och 2" söker företag som kan bidra med lämpliga case för studenterna att sätta tänderna i – en brist, ett problem eller någon form av utvecklingspotential i den egna organisationen. Uppdragsgivarna får sin problemställning genomlyst och medverkar vid ett antal träffar med studenter och lärare på högskolan.

Anmäl intresse till Carina Sjödin, carina.sjodin@mdh.se.
 

Kommande aktiviteter

Automation Summit

Automationskonferens · 2015-09-03

Mer information »

Ny kraftsamling för expansion av Sveriges tillverkningsindustri

Frukostmöte i Västerås · 2015-09-08

Mer information och anmälan »

Kompetens på distans – ett nytt sätt att samarbeta

Frukostmöte i Stockholm · 2015-09-15

Mer information och anmälan »

 

Automation Expo på Robot Application Center

Automation Expo · 2015-09-17

Anmälan för utställare »

Jobb Shop

Jobbmässa · 2015-09-20

Mer informationn »

Stormöte Energi

Seminarium 2015-09-21

Mer information och anmälan »

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.