Oktober 2015 | Läs nyhetsbrevet som pdf »

Spridning av ny teknik via nätverk och projekt

Ledare, 2015-10-30: Stig Larsson, senior forskare och vice vd för SICS Swedish ICT Västerås

Stig Larsson

En viktig uppgift för forskningsinstituten är att sammanföra kompetenser från olika håll för att hitta helhetslösningar. Vi på SICS Swedish ICT Västerås samarbetar med Automation Region i flera spännande projekt. Ett av dessa är INCODE, där också SICS Swedish ICT i Kista och Interactive Institute Swedish ICT i Piteå deltar med specialistkompetens. Projektets mål är att undersöka hur moderna tekniker som Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) och informativa ljud, Smart Sounds, kan användas i processindustrin.

Att ha tillgång till rätt information är idag en utmaning för industrin och ofta behövs specialistkompetens för att lösa ett specifikt problem. Inom INCODE har vi utforskat hur vi kan förbättra effektivitet, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet genom att ge operatörer, servicetekniker och annan personal den information och kompetens som de behöver – när de behöver den.

Läs hela ledaren »

Kraftig ökning av industriell IT och automation i Sverige

Kartläggning av industriell IT och automation i Sverige

Omsättningen inom industriell IT och automation i Sverige uppgår till över 70 miljarder kronor, det visar en kartläggning som har utförts på uppdrag av Automation Region och det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) i samarbete med SICS Swedish ICT och Stockholm Business Region. En rejäl ökning i jämförelse med den förra rapporten från år 2009 – då beräknades omsättningen till 50 miljarder kronor.

– Kartläggningen visar att automationsindustrin blir allt viktigare i Mälardalsregionen. Allt pekar också på en fortsatt positiv utveckling eftersom samhällets samtliga sektorer står inför ökad automatisering och digitalisering, säger Mikael Klintberg, processledare på Automation Region.

Läs hela artikeln »

VINNVÄXT-resan fortsätter

VINNVÄXT-resan fortsätter

Sedan början av året har Automation Region arbetat med en ansökan till VINNOVA för att lyfta automationsbranschen in i en digitaliserad värld. Ansökan har gått vidare till steg två där Automation Region är ett av elva bidrag som tävlar om finansiering från VINNVÄXT-programmet.

Den snabba digitaliseringen innebär nya utmaningar som måste mötas med nya arbetssätt. Traditionell automation ska integreras med den digitala utvecklingen, där internet kopplar samman människor, produkter och tjänster. Flera industrinationer, som till exempel Tyskland, USA, Kina och Sydkorea, driver på utveckling och det måste vi göra även här i Sverige. Vår framtida konkurrenskraft är borende av hur organisationer och människor kan ta till sig ny teknik genom forskning och innovation. Det handlar även om hur tekniken kan utvecklas och användas branschöverskridande, utan dagens stuprörstänk.

I arbetet med ansökan för vi just nu samtal med ett stort antal organisationer inom näringsliv, akademi och det övriga samhället. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om processen.

Automation Summit – tack för återkopplingen

Besökarna kommer tillbaka till Automation Summit

Vi riktar ett stort tack till alla som medverkade i utvärderingen av Automation Summit. Resultaten från enkäterna var mycket uppmuntrande och den kanske viktigaste signalen är att hela 96,5 procent av besökarna kommer tillbaka när Automation Summit arrangeras 2017.

Vi har också fått in ett antal förslag på utveckling och förbättring av konferensen och det finns redan nu konkreta planer för att vässa konceptet ytterligare. Håll utkik, mer information kommer, och markera redan nu den 7-8 september 2017 i kalendern!

Presentationer, foton och filmer från Automation Summit 2015 »

Kungligt besök på expectrum

Kungen besöker expectrum

Fredagen den 2 oktober besöktes Västerås Science Park, Robotdalen och Automation Region av kung Carl XVI Gustaf och representanter från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Besökarna fick en visning av expectrum, där Robotdalen och Automation Region presenterade sina verksamheter. Som brukligt är när Automation Region möter kungligheter så överräcktes även en CAX-bok – teknikintresset ska väckas tidigt, även hos små prinsessor och prinsar. Automation Regions processledare Karolina Winbo stod för både presentation och bokservering.

Delegationen fortsatte sedan till Mälardalens högskola, med inspektion av Idélab, robotiklaboratoriet och laboratoriet för miljö- och energiteknik med mera. Västeråsbesöket avslutades på Bombardier.

Internationaliseringscheckar till företag i Västmanland

Västmanland

Till och med den 15 november har mindre företag i Västmanland chans att söka ekonomiskt stöd för internationalisering. Initiativet koordineras av ett nytt internationaliseringsråd som har startats av Handelskammaren Mälardalen tillsammans med Almi/EEN, Business Sweden och Automation Region. Automation Regions processledare Mikael Klintberg medverkar i rådet som ska arbeta för att identifiera intressanta företag och hjälpa dem att utveckla sin export.

Intresseanmälan skickas in senast den 15 november och sedan bedömer internationaliseringsrådet om företaget är aktuellt för stöd. Det slutgiltiga beslutet tas av Länsstyrelsen Västmanland.

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering »
Affärsutvecklingscheckar för internationalisering inom grön tillväxt »

Välkommen till ett annorlunda Automation Expo

Automation Expo på Robotmuseet i Arboga

Torsdagen den 19 november bjuder Automation Region in till Automation Expo på Robotmuseet i Arboga. Välkommen att ta del av den senaste tekniken och samtidigt få en inblick i hur industristaden Arboga har växt fram. Med lite tur får du även prova museets flygsimulatorer. SAAB är värd för expot som arrangeras i samarbete med Arboga kommun och näringslivsenheten i Arboga. 

Olle Ytterberg, Director Business Development, och Catarina Lindholm, Head of Commercial Development, presenterar SAABs verksamhet. Fredrik Bruhn, adjungerad professor i robotik och flygelektronik vid Mälardalens högskola, håller ett föredrag om pålitligheten inom industriell Internet of Things.

Program och anmälan för besökare »
Mer information och anmälan för utställare »

Inspirerande julmingel på expectrum den 15 december

Julmingel 2015

Programmet för årets julmingel på expectrum är på plats och det bjuds bland annat på föreläsning av framtidstomten själv – Mikael Ahlström, grundare av Hyper Island och serieentreprenör inom digital medie­industri. Mikael stod för en mycket uppskattad föreläsning vid Automation Summit och vi är glada att åter se honom i Västerås.

Precis som förra året delar Svenskt Näringsliv ut pris till årets mest företagsamma person. Dessutom mingelmat och besök av Ulf Stenerhag och hans projekt Not For Sale Ale. Välkommen till expectrum från klockan 16.00 och framåt.

Mer information och anmälan »

Över 100 deltagare vid teknikdag för lärare

Teknikdag för lärare

Den 28 oktober genomförde Automation Region och Teknikcollege Mälardalen en inspirationsdag för lärare, studievägledare och andra som jobbar med utbildning. Över 100 deltagare, varav många företagare inom automationsbranschen, medverkade till en mycket lyckad dag med relevanta frågeställningar och bra diskussioner.

– Det är en stor utmaning att skapa tekniklärarutbildningar som säkerställer att eleverna kan möta de krav som ställs på framtidens arbetsmarknad. Därför krävs samarbete mellan flera aktörer och ett helhetsgrepp om frågan, förklarade Tor Nilsson, lektor inom NT-didaktik på Mälardalens högskola och en av föreläsarna under dagen.

Är Industri 4.0 politik eller teknik?

Andreas Rosengren

På ett välbesökt frukostmöte i Stockholm den 13 oktober gav Andreas Rosengren sin syn på Industri 4.0 – initiativet som sjösattes 2011 för att stärka Tysklands tillverkningsindustri. Andreas, som är specialist inom automation och industriell IT på Prevas och har med sig en gedigen erfarenhet från många års arbete med utveckling av effektiva produktionssystem inom Scania, gav oss många tänkvärda insikter i detta minst sagt högaktuellt tema.

Deltagarna på frukostmötet var både engagerade och pålästa och det blev många bra diskussioner kring frågor som: Vad är egentligen Industri 4.0 och på vilket sätt påverkar det svensk industri? Och vad döljer sig bakom buzzwords som Smart Factories, Internet of Things, Big Data, Cloud Computing och Cyber Physical Systems?

Läs hela referatet från frukostmötet »

Workshop om nya affärsmodeller

Workshop om nya affärsmodeller

I takt med ökad automatisering och digitaliseringen måste företagen anpassa sitt arbetssätt för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Tjänstekoncept ersätter produkter och relationer med kunder och samarbetspartner förändras snabbt. Den 2 oktober bjöd Automation Region in till workshop om värdeskapande och nya affärsmodeller för tjänsteföretag.

Workshoppen leddes av Christer Nygren som är doktorand inom innovation och design på Mälardalens högskola. Han har undersökt hur svenska företag ändrar tankesätt – från produkt- till tjänstelogik – och hur nya affärsmodeller kan fånga upp och öka de värden som skapas. Christer presenterade resultat från tjänsteinnovationsforskning och gav exempel på nya affärsmodeller som attraherar allt fler företag. Workshoppen initierades av Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp kommer förhoppningsvis genomföras flera gånger framöver.

Välkommen till HUB2015 den 12 november

HUB2015

Välkommen till en heldag med fokus på de frågor som sätter agendan för Sveriges energiframtid. Företagens och länders ansvar gentemot jordens hållbarhet, klimatkonferensens hoppfulla röst, energisystemets omställning, den globala strukturomvandlingen av energibranschen, baskraftens roll för fattigdomsbekämpningen – och Sveriges konkurrenskraft framöver. Möt bland andra Gunhild A Stordalen, grundare till Stordalen Foundation, Danny Roderick, Westinghouse koncern-vd från Pittsburgh, USA, samt Johan Söderström, vd för ABB Sverige.

Mer information och anmälan på www.hub2015.se »

Invigning av PROMPT

PROMPT

PROMPT är ett samarbete mellan Mälardalens högskola, Blekinge Tekniska Högskola, Chalmers och Göteborgs universitet samt forskningsinstitutet SICS. Tillsammans med de medverkande företagen utvecklar dessa lärosäten kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma i mjukvarubranschen. Automation Region med medlems­företag har medverkat i uppbyggnaden av projektet.

Torsdagen den 5 november mellan klockan 10.00 och 11.45 invigs PROMPT-projektet officiellt på Mälardalens högskola i Västerås. Alla som vill veta mer om satsningen eller diskutera behovet av kompetensutveckling är välkomna!

Mer information och anmälan »
Läs en tidigare artikel om PROMPT-projektet »
Träffa projektledarna på vid Automation Regions frukostmöte i Stockholm den 10 november »

Inblick i framtidens kompetensförsörjning

Workshop om kompetensförsörjning

PiiA Academy är ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA). I PiiA-projekten ingår ett stort antal företag och PiiA Academys uppdrag är att undersöka hur företagen hanterar kompetensförsörjningsfrågan. Den 15 oktober startade projektet en turné med workshoppar i Västerås. 

– Vi studerar befintliga kompetensförsörjningsprocesser och framväxande kompetensbehov hos företagen och lyfter fram goda exempel på utbildningssamverkan. En viktig del i arbetet är också sprida och validera de resultat vi får fram och tillsammans börja skissa på framtidens kompetensförsörjnings­system, säger Mikael Söderström, projektledare för PiiA Academy, som ledde workshoppen.
 

Kommande aktiviteter

Framtidens kompetenser i en digitaliserad värld

Frukostmöte i Västerås · 2015-11-03

Mer information och anmälan »

Framtidens kompetenser i en digitaliserad värld

Frukostmöte i Stockholm · 2015-11-10

Mer information och anmälan »

Automation Expo på Robotmuseet i Arboga

Minimässa · 2015-11-19

Mer information och anmälan »

Industri 4.0 – politik eller teknik?

Frukostmöte i Västerås · 2015-12-08

Mer information och anmälan »

Genomförda aktiviteter

Workshop om nya affärsmodeller

Möte · 2015-10-02

Läs notis om aktiviteten »

Augmented reality – ny teknik för kompetens på distans

Frukostmöte i Västerås · 2015-10-06

Ta del av dokumentationen »

Industri 4.0, politik eller teknik?

Frukostmöte i Stockholm · 2015-10-13

Läs notis om aktiviteten »

Workshop kring framtidens kompetensförsörjningssystem

Möte · 2015-10-15

Läs notis om aktiviteten »

Teknikdag för lärare

Inspirationsseminarium · 2015-10-28

Läs notis om aktiviteten »

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.