November 2015 | Läs nyhetsbrevet som pdf »

En spännande tid att leva och verka i

Ledare, 2015-11-30: Ylva Wretås, arbetsmarknadsstrateg på Västerås stad

Ylva Wretås, arbetsmarknadsstrateg på Västerås stad

Det är ett privilegium att få möjligheten att arbeta med den pågående samhällsomställningen. I min roll som strateg i Västerås, med fokus på framförallt kompetensförsörjning och arbetsmarknad, kan jag bara konstatera att vi står mitt uppe i detta! 

En del jobb försvinner, nya kommer till, arbetsinnehållet i befintliga jobb förändras i takt med den pågående digitaliseringen. Utmaningen för Västerås ligger i att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och nya företag inom branscher och sektorer som idag kanske inte ens finns här. Samtidigt ska vi fortsätta att göra vårt bästa för att vara en god och utvecklande miljö för det befintliga näringslivet. Vi kommer med all säkerhet se en större diversifiering av vårt näringsliv, vilket också är en förutsättning för att möta utvecklingen.

Läs hela ledaren »

Industriell IT-säkerhet ett ansvar för alla

Erik Johansson, Westermo

IT-säkerheten i industriella miljöer har länge förbisetts och ligger idag långt efter traditionell IT. När systemägare, ingenjörer och leverantörer kämpar för att få känsliga system att fungera som förväntat uppfattas ofta säkerhetsarbetet som ett hot mot verksamheten, snarare än ett skydd. 

Vi har ställt några frågor om industriell IT-säkerhet till Erik Johansson, Cyber security manager på Automation Regions medlemsföretag Westermo. Under januari medverkar också Erik vid våra frukostmöten i Västerås och Stockholm för att utveckla resonemangen kring detta angelägna ämne. Inbjudan kommer inom kort.

Läs intervjun med Erik Johansson »

Innowatch beviljas finansiering från KK-stiftelsen

Karolina Winbo

Under november meddelade KK-stiftelsen att de beviljar utvecklingsprojektet Innowatch vid Mälardalens högskola finansiering om 3,8 miljoner kronor inom programmet HÖG.

– Intresset för projektet har varit mycket stort och den nya finansieringen visar att vi är på helt rätt spår. Ett innovativt organisationsklimat kommer att vara en överlevnadsfaktor i framtiden, inte minst när de gäller förmågan att förändra och utveckla verksamheten men även för att attrahera rätt kompetens, säger Karolina Winbo, processledare för Automation Region och projektledare för Innowatch.

Läs hela notisen »

Styrelseinternat om VINNVÄXT

VINNVÄXT-resan fortsätter

Den 12-13 november träffades styrelsen för Automation Region för konferens på Haga slott i Enköping. Två effektiva dagar där det mesta handlade om den aktuella ansökan till VINNVÄXT-programmet. Frågor stöttes och blöttes och idéer kring digitalisering och kommande samhällsutmaningar testades.

Internatet gästades bland annat av Maria Hollander som är vd för Paper Province, ett företagskluster som samlar medlemmar som är verksamma inom skogsindustrin. Paper Province blev VINNVÄXT-vinnare år 2013 och Maria gav nya, värdefulla infallsvinklar på Automation Regions ansökan.

För mer information om Automation Regions VINNVÄXT-ansökan, kontakta Karolina Winbo, karolina.winbo@automationregion.com »

Seminarium – internationalisering genom digitalisering

Seminarium om internationalisering den 24 november

Sverige har som land en hög digital mognad, god infrastruktur och bra tillgång till kompetens inom digitalisering. De små och medelstora företagen visar dock oroväckande låg grad av digitalisering när de ska exportera. Enligt Business Swedens rapport ”Internationalisering genom digitalisering” har endast vartannat litet eller medelstort företag rätt digital kompetens. Rapporten presenterades under ett förmiddagsseminarium arrangerat av Business Sweden och Automation Region, den 24 november på expectrum i Västerås.

Läs hela referatet från seminariet »

Inspirerande julmingel på expectrum den 15 december

Julmingel 2015

Programmet för årets julmingel på expectrum är på plats och det bjuds bland annat på föreläsning av framtidstomten själv – Mikael Ahlström, grundare av Hyper Island och serieentreprenör inom digital medie­industri. Mikael stod för en mycket uppskattad föreläsning vid Automation Summit och vi är glada att åter se honom i Västerås.

Precis som förra året delar Svenskt Näringsliv ut pris till årets mest företagsamma person. Dessutom mingelmat och besök av Ulf Stenerhag och hans projekt Not For Sale Ale. Välkommen till expectrum från klockan 16.00 och framåt.

Mer information och anmälan »

Automation Expo på SAAB i Arboga

Automation Expo på SAAB i Arboga

Den 19 genomfördes årets sista Automation Expo på SAAB i Arboga, en perfekt avslutning på ett lyckat expoår. Närmare 100 besökare minglade och träffade de 17 utställande företagen. SAABs Olle Ytterberg, Director business development, och Catarina Lindholm, Head of commercial development, var på plats för att berätta om företagets framtid och utmaningar.

– Vi återinvesterar 20-25 procent av vår försäljning, i år cirka sex miljarder kronor, på forskning och utveckling. För ett teknik- och forskningsintensivt företag som SAAB är det viktigt att följa teknikutvecklingen även i andra branscher och därför ville vi gärna vara med och arrangera Automation Expo här i Arboga, berättade Olle Ytterberg.

Läs hela notisen om expot »

Frukost om framtidens jobb

Frukostmöte om framtidens jobb

November månads frukostmöten i Stockholm och Västerås handlade om framtidens jobb i den digitala framtiden. Vilka kompetenser krävs och hur kan vi ta dem till vara? Ylva Wretås, arbetsmarknads­strateg på Västerås stad, presenterade Eva Lindells rapport ”Framtidens arbetsmarknad”, en litteratur­översikt som visar vilka kompetenser som blir viktigast i framtiden.

Läs mer och ta del av dokumentationen »
 

Kommande aktiviteter

Industri 4.0 – politik eller teknik?

Frukostmöte i Västerås · 2015-12-08

Mer information och anmälan »

Gör som Volvo, minska dina produktionskostnader genom ledtidsförkortning

Frukostmöte i Stockholm · 2015-12-08

Mer information och anmälan »

An unexpected christmas@expectrum

Julmingel · 2015-12-15

Mer information och anmälan »

Genomförda aktiviteter

Internationalisering genom digitalisering

Seminarium 2015-11-24

Läs notis om aktiviteten »

Automation Expo på Robotmuseet i Arboga

Minimässa · 2015-11-19

Läs notis om aktiviteten »

Framtidens kompetenser i en digitaliserad värld

Frukostmöte i Stockholm · 2015-11-10

Läs notis om aktiviteten »

Framtidens kompetenser i en digitaliserad värld

Frukostmöte i Västerås · 2015-11-03

Läs notis om aktiviteten »

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.