Nu bestäms Sveriges energiframtid möt Energikommissionen i Västerås
– STORMÖTE ENERGI den 14 april hos ABB Corporate Research i Västerås

2016 är året då Sveriges energiminister utreder Sveriges långsiktiga energiförsörjning, och mer specifikt hur Sveriges elförsörjning ska se ut fram till 2050. Energikommissionens arbete ska leda fram till en bred svensk energiöverenskommelse.
 
Tillsammans med ECC, Energy Competence Center, ABB, Bombardier Transportation Sweden, Mälarenergi, Mälardalens högskola, Westinghouse Electric Sweden arrangerar Automation Region ett viktigt seminarietillfälle och ger möjlighet till näringsliv, akademi och allmänhet att vara med i den avgörande processen för investeringar och Sveriges energiframtid. Ta del av de avgörande frågorna, kommissionens åsikter och kom med egna synpunkter.

Deltagare från Energikommissionen: Ingemar Nilsson (S), Maria Weimer (L), Lise Nordin (MP), Rickard Nordin (C), Cecilie Tenfjord-Toftby (M) och Anton Steen, Regeringskansliet.

Utöver dessa deltar följande experter inom kraftnät, elproduktion och värmeproduktion: Caroline Törnqvist, Energimarknadsinspektionen, Bosse Andersson, Svensk Energi, Mikael Dahlgren, ABB Corporate Research, Asoos Rasol, Mälarenergi Elnät, Aziz Dag, Westinghouse, Thore Sekkenes, Bombardier, Björn Karlsson, Mälardalens högskola, Maria Brithon-Brink, ABB, Magnus Hemmingsson, Mälarenergi, Per Everhill, Tekniska verken i Linköping och Minoo Akhtarzand, Länsstyrelsen Västmanland.

Antalet platser är begränsat, anmäl dig via länken ovan "jag vill anmäla mig", senast den 12 april.

Varmt välkommen!
ECC – Energy Competence Center, Björn Nordén och Samuel Strömgren
Automation Region, Karolina Winbo och Mikael Klintberg

Praktisk information

Tid: torsdagen den 14 april kl 8.30 till 11.30

Plats: ABB Corporate Research, Forskargränd 7, Västerås (OBS, ny lokal, kom i god tid för inpassering) Kaffe serveras.

OBS, parkeringsmöjligheterna vid ABB Corporate Research är kraftigt begränsade. Det bästa är att samåka, åka kollektivt, cykla eller promenera till mötet. Det finns en stor parkering i Kopparlunden ca 500 meter från ABB Corporate Research.

Anmälan: Via länken ovan

Utskriftsversion av inbjudan: Ladda ner pdf »

Mer information: Kontakta Samuel Strömgren, ECC på 076-107 49 44 eller samuel@eccsweden.se

Program

8.30 – ECC och Automation Region hälsar välkommen

8.45  – STORMÖTE ENERGI
Nu bestäms Sveriges energiframtid - möt Energikommissionen i Västerås

Deltagare från Energikommissionen: Ingemar Nilsson (S), Maria Weimer (L), Lise Nordin (MP), Rickard Nordin (C), Cecilie Tenfjord-Toftby (M) och Anton Steen, Regeringskansliet.

Utöver dessa deltar följande experter inom kraftnät, elproduktion och värmeproduktion: Bosse Andersson, Svensk Energi, Mikael Dahlgren, ABB Corporate Research, Asoos Rasol, Mälarenergi Elnät, Aziz Dag, Westinghouse, Thore Sekkenes, Bombardier, Björn Karlsson, Mälardalens högskola, Maria Brithon-Brink, ABB, Magnus Hemmingsson, Mälarenergi), Per Everhill, Tekniska verken i Linköping och Minoo Akhtarzand, Länsstyrelsen Västmanland.

11.30 – Avslutning och mingel

Om ECC: ECC är en samverkansplattform som är med och positionerar Västerås som Sveriges energihuvudstad och stärker regionen som ett ledande energikompetenscenter. ECC:s styrgrupp utgörs bland annat av ABB, Bombardier, Mälarenergi, Westinghouse och Mälardalens högskola. Mer information finns på www.eccsweden.se 

Om Automation Region: Automation Region är ett samarbetsprojekt med syfte att stärka och synliggöra världsledande automationsindustri och dess stora automations- och produktionskunnande. Automation Region har ca 125 medlemmar och partners. Mer information finns på www.automationregion.com

Värdorganisation och finansiering

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar även för att marknadsföra regionens automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.