Norge

Resa till Norge – Digitalisering av nordisk industri

Den 28 april hålls konferensen Digitalisering av nordisk industri i Oslo. Automation Region arrangerar en gratis bussresa från Västerås samt Örebro, 27-29 april.

Är du förberedd för utmaningarna och möjligheterna i framtidens industri? Den industriella omställningen står för dörren vilket innebär en oerhört stor utmaning för våra svenska och norska företag, inte minst med tanke på rådande oljesituation och den globala konkurrensen. Välkommen till ett heldagsevent i Oslo med syfte att öka svensk-norskt samarbete inom digitalisering och automation.

Dagen inleds med övergripande diskussioner om digitaliseringen av nordisk industri och hur den "fjärde industriella revolutionen" påverkar alla branscher. Dagen fortsätter sedan med fokus på praktiska exempel på de utmaningar som företag i olika branscher står inför samt exempel på hur företag utnyttjat digitala verktyg för att öka sin effektivitet. I anslutning till konferensen ställer även leverantörer av automation och digitaliserings tjänster ut för att visa upp sina lösningar.

Syfte och målsättning för konferensen:

  • Matchmaking mellan partners, leverantörer och kunder
  • Ökat samarbete mellan regioner, kluster och företag
  • Ökat samarbete mellan stora och små företag på båda sidor av gränsen
  • Lyfta fram både utmaningarna och möjligheterna
  • Sprida kunskap om gemensamma utmaningar och möjligheter över branschgränser
  • Nya forsknings- och utvecklingssamarbeten

Anmälan till konferensen och bussresa sker till Business Sweden via länken, senast 8 april. Kostnaden för deltagande på konferensen är SEK 1995 per person. Det finns även möjlighet att delta i minglet på ambassaden på kvällen, att ställa ut på mässan eller var med som sponsor. Mer information om konferensen finns i denna utskriftsversion med inbjudan och program.

Deltagare ansvarar själva för bokning av hotell, ett antal hotellrum finns blockerade för konferensens deltagare. Kod för bokning kommer inom kort att publiceras.

Varmt välkommen!
Automation Region och Business Sweden i samverkan med Västmanlands Internationaliseringsråd

Praktisk information

Tid: onsdagen den 27 april till fredagen den 29 april.

Plats: konferensen hålls på Gamle Museet, Oslo, Norge

Anmälan: snarast genom länken, senast den 8 april.

Busstider kommer att publiceras inom kort.

Utskriftsversion inbjudan och program: Ladda ner pdf »

Mer information om konferensen: Kontakta Business Sweden:
Viktor Lindelöw, viktor.lindelow@business-sweden.se
Carl Turpin, carl.turpin@business-sweden.se
Marie Gidlund marie.gidlund@business-sweden.se

Mer information om bussresan: Kontakta Automation Region
Mikael Klintberg, mikael.klintberg@autuomationregion.com

Preliminärt konferensprogram

28 april 2016, Gamle Museet, Oslo

08.00 Registrering
08.30 Öppningsföredrag, Kristina Persson, framtidsminister (preliminärt)
09.00 Ett kunskapsbaserat Norden, Torger Reve, BI Handelshøyskole
09.25 Telenor Connexion, Mats Lundquist, CEO
09.55 Supply Chain transformation, Johan Clarin, Orkla Foods
10.20 Paus
10.35 Digital Transformation: Acceleration at Heart, Strategy in Mind, Erik Gaarder, Acando
11.00 Automation Systems & Process control, Anders Bjørsvik, Statoil
11.20 Wallenberg Autonomous Systems Program, Mille Millnert, ordförande
11.40 The industrial IoT solutions - Core technologies for connectivity between the intelligent devices and the industrial sensors: Challenges, opportunities and the future trends, Birger A. Sundet, Data Respons
12.00 Lunch & Utställning
12.50 Industri 4.0 – Hatteland gjør visjon til virkelighet, Kåre Kaasamoen, Hatteland
13.15 Twittrande fabriker, Thomas Lundholm, KTH
13.40 Looking ahead, Mikael Lövblad, Sandvik
14.00 Transition in Nordic logistics, Ole A. Hagen, Postnord
14.15 Paus
14.30 Med automation som möjlighet, Conny Fridlund, Atlas Copco
14.50 Utställning
15.50 Avslutning

17.30 Kvällsmingel för sponsorer, föredragshållare och utställare vid ambassadörens residens. (Tillkommer kostnad om SEK 500)

Om Business Sweden: Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Mer information finns på: www.business-sweden.se

Om Automation Region: Automation Region är ett samarbetsprojekt med syfte att stärka och synliggöra världsledande automationsindustri och dess stora automations- och produktionskunnande. Automation Region har  ca. 130 medlemmar och partners. Mer information finns på www.automationregion.com

sidfot Internationaliseringsrådet

Värdorganisation och finansiering

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar även för att marknadsföra regionens automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.