Digitaliseringens möjligheter i offentlig sektor

Frukostmöte i Västerås den 7 juni

Internet of Things

Digitaliseringen är på väg ut i samhället och det är inte bara industrin som berörs. Hela vår omvärld blir allt mer påverkad och beroende av morgondagens teknik och system. Hur kan de olika funktionerna i en stad kopplas samman för att vara energieffektiva och säkra för driftstörningar? Vad kan staden vinna på att skapa ett eget kontrollrum?

Mats Sedlacek, verksamhetschef vid Centrum för IT vid Landstinget Västmanland, visar ett exempel där de stöttar användare med verktyg och gränssnitt som erbjuder information på nya sätt som förbättrar IT-leveransen.

Genom att samorndna samhällskritiska funktioner får Mälarenerg bättre överblick och kan klara störningar, påfrestningar och krissituationer på ett bättre sätt. Jonas Persson vid Mälarenergi berättar om utvecklingsarbetet som de kallar Stadens kontrollrum. Hur olika lösningar byggs ihop och hur det bidrar till bättre funktioner i samhället.

Vill du ställa ut i anslutning till frukosten? Du får en utställarplats och exponering av din logotyp i Automation Regions presentation på frukostmötet. För medlemmar är kostnaden 1000 kronor exklusive moms. Kontakta anna.sandberg@automationregion.com för anmälan.

Varmt välkommen!
Mikael Klintberg, processledare · 021-10 70 13 · mikael.klintberg@automationregion.com
 

Praktisk information

Tid:  Tisdag den 7 juni 2016, kl 07.15 - 09.30

Plats: expectrum Circle HUB, Kopparbergsvägen 10, Västerås

Anmälan: Via länken ovan, "Jag vill anmäla mig"

Utskriftsversion: Ladda ner pdf »

Agenda

07.15 – Välkommen till expectrum, frukosten står framdukad

07.45 – På gång inom Automation Region
Mikael Klintberg, processledare Automation Region

08.00 – Utmaningar och möjligheter med digitaliseringen
Mats Sedlacek, Landstinget Västmanland

08.30 – Stadens kontrollrum
Jonas Persson, Mälarenergi

09.00 – Mingel med automationskollegor

09.30 – Avslutning

Värdorganisation och finansiering

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar även för att marknadsföra regionens automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.