Digitalisering i offentlig sektor – Stadens Kontrollrum

Frukostmöte i Stockholm den 13 september

Tomas Lennvall, SICS Swedish ICT, och Christer Nordmark, Mälarenergi

Digitaliseringen är på väg ut i samhället och det är inte bara industrin som berörs – hela vår omvärld blir allt mer påverkad och beroende av morgondagens teknik. För att en stad ska fungera och vara trygg att vistas i måste kritiska funktioner för el, värme, vatten, bredband, räddningstjänst och transporter fungera. Hur kan samhällskritiska funktioner i en stad kopplas samman för att vara mer effektiva och säkra för driftstörningar? Kan staden vinna på att skapa ett eget kontrollrum?

Projektet Stadens Kontrollrum utvecklar lösningar för personer som behöver rätt information för att kunna fatta beslut i kritiska lägen. Nyttopotentialen är mycket stor eftersom de flesta städer och regioner i Sverige och Europa har behov av den här typen av lösningar.

Tomas Lennvall från SICS Swedish ICT, och Christer Nordmark från Mälarenergi berättar om projektet och hur det hjälper Mälarenergi att få bättre överblick och klara störningar, påfrestningar och krissituationer på bättre sätt. 

Projektet tillhör Vinnovas satsning UDI – Utmaningsdriven innovation. Partner i projektet är Mälarenergi, Västerås stad och Länsstyrelsen Västmanland.

Varmt välkommen!

Gunnar Iggendal · 070-333 65 95 · gunnar.iggendal@automationregion.com

Praktisk information

Tid:  Tisdag den 13 september 2016, kl 07.45 - 09.30

Plats: Stockholm Business Region · Drottninggatan 33 · Stockholm (vid Sergels torg)

Anmälan: Via länken ovan, "Jag vill anmäla mig"

Utskriftsversion: Ladda ner pdf »

Agenda

07.45 – Välkommen till Stockholm Business Region – frukosten står framdukad!

08.00 – På gång inom Automation Region och Stockholm Business Region
Gunnar Iggendal och Torbjörn Bengtsson

08.10 – Digitaliseringens möjligheter i offentlig sektor – Stadens Kontrollrum
Tomas Lennvall från SICS och Christer Nordmark från Mälarenergi

09.00 – Mingel med automationskollegor

09.30 – Avslutning

Automation Regions aktiviteter i
Stockholm genomförs i samarbete med
Scanautomatic & Processteknik.

Mer information: www.scanautomatic.se

Värdorganisation och finansiering

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar även för att marknadsföra regionens automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.