September 2016 | Läs nyhetsbrevet som pdf »

Regeringen sätter industrin i finrummet

Ledare, 2016-09-30: Eva Lindström, statssekreterare på Näringsdepartementet

Eva Lindström, statssekreterare på Näringsdepartementet

Sett till antalet invånare är Sverige inte större än en mellanstor kinesisk stad, vilket faktiskt kan vara en styrka. Här finns en unik närhet till offentliga verksamheter, till beslutsfattare och till kunskapsutvecklingen inom akademin. Vi har även en hög digital mognadsnivå där både företag och privatpersoner gärna tar till sig ny teknik. Det gör oss till en intressant marknad för att testa nya tjänster och produkter. 

Vi befinner oss i början av en omfattande strukturomvandling som kommer beröra allt och alla. Företagen måste säkerställa att de har rätt kompetens i alla led och samtidigt utveckla och utmana sina affärsmodeller för att möta den globala konkurrensen. Svenska företag konkurrerar med hög kompetens, god kvalitet och en stark innovationskraft. Utgångsläget är bra men samtidigt sitter inte våra konkurrenter stilla, de flyttar hela tiden fram sina positioner genom att utveckla och förbättra sin produktion och sina affärsmodeller.

Läs hela ledaren »

Industriella Utvecklingscentra ny samarbetspartner

Tech Day 2016

Ett samarbete mellan Automation Region och Industriella Utvecklingscentra AB, IUC, har inletts. IUC är ett nätverk av 15 självständigt agerande bolag över hela landet med cirka 600 ägare, främst små och medelstora företag. IUC vill skapa kreativa miljöer och konstruktiva relationer genom lokal närvaro, hög kompetens och personligt engagemang.

– Tanken är att vi ska utveckla ett samarbete som gagnar små och medelstora företag i Mälardalen. Vi tillgängliggör IUC:s nätverk och verktyg som till exempel tillväxtanalys och innovationscheckar, säger Martin Hedman, vd för IUC Sverige.

Läs artikeln om det nya samarbetet »

Nya medarbetare på Automation Region

Nya medarbetare på Automation Region

Uppbyggnaden av VINNVÄXT-miljön kräver en större organisation och nu får Automation Region förstärkning av nya kollegor. Från vänster på fotot har vi Karin Wiik, Helena Karlsson, Pia Strand Runsten, Carola Ryttersson och Lars Krantz.

Läs mer om våra nya medarbetare »

Finalisterna möts i Göteborg

Finalister i Automation Student 2016

Automation Student är Automation Regions studentpris som uppmärksammar bra examensarbeten inom automation. Juryn har utsett tre finalister som kommer att presentera sina arbeten på på fackmässan Scanautomatic & Processteknik i Göteborg, klockan 14.30 på tisdag den 4 oktober. Prisutdelare är Fredrik Karlsson, redaktör för Ny Teknik Automation, och det vinnande bidraget belönas med ett stipendium på 20 000 kronor.

Läs mer om årets finalister i Automation Student »

Höstens medlemsdialog

Pia Strand Runsten

Automation Region vill ta tillvara digitaliseringens möjligheter på bästa möjliga sätt. Därför kommer processledningen att vara ute och besöka er medlemmar under hösten. För att förstärka medlemsdialogen ytterligare kommer Pia Strand Runsten, ny kommunikatör vid Automation Region, att ringa runt och ställa några frågor om vilka behov som kan finnas i ert företag.

Läs mer om medlemsdialogen »

Aktuellt hos medlemmar och partner

Händer det något intressant i din verksamhet som du tror kan passa i Automation Regions nyhetsbrev? Tipsa gärna oss! 

Internationaliseringscheckar att söka

Västmanland

Nu har mindre företag i Västmanland chans att söka ekonomiskt stöd för internationalisering. Initiativet koordineras av det internationaliseringsråd som har startats av Handelskammaren Mälardalen tillsammans med Almi/EEN, Business Sweden och Automation Region.

Intresseanmälan skickas in senast den 11 november och sedan bedömer internationaliseringsrådet om företaget är aktuellt för stöd. Det slutgiltiga beslutet tas av Länsstyrelsen Västmanland.

Fyll i en intresseanmälan »

Invigning av SynerLeap

I samband med ABB Corporate Reseach 100-års jubileum invigdes den nya tillväxthubben SynerLeap. Målet med det nya samarbetet är att påskynda utveckling och göra det möjligt för små teknikföretag att expandera på en global marknad, inom områden som industriell automation, robotteknik och energi.

Läs mer på Västerås Science Parks hemsida »

byBrick bjuder in till frukostseminarium om VR

Precis som mikrodatorn, Internet och våra smarta telefoner beskrivs ofta Virtual Reality som ett paradigmskifte. byBrick bjuda in till ett frukostseminarium med introduktion i VR-tekniken och tankar om hur den kan användas inom marknadsföring, försäljning, utbildning och utveckling av framtidens digitala tjänster. Seminariet genomförs hos byBrick på Sturegatan 54 i Stockholm, den 13 oktober med start klockan 08.00.

Mer information och anmälan »

Ny företagsforskarskola

Mälardalens högskola

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KKS) har beviljat Mälardalens högskola en företagsforskarskola inom området Tillförlitliga inbyggda sensorsystem. Doktoranderna skrivs in vid MDH och blir samtidigt anställda på ett företag där forskarskolan lämnar ett bidrag till lönen på 200 000 kronor per år. Intresserade företag uppmanas att kontakta företagsforskarskolan så snart som möjligt.

Mer information på MDH:s hemsida »

Automation skapar framtida yrken

Frukostmöte på expectrum den 6 september

Hur ökar vi teknikintresset bland barn och unga? Och hur pratar vi med dem om framtiden? På temat ”Från digital ångest till digital happiness” diskuterade Björn Nordén vid Automation Regions frukostmöte på expectrum den 6 september.

Läs referatet och ta del av Björns tips till föräldrar som undrar »
 

Kommande aktiviteter

Fartfylld kväll på Liseberg

Automationsfest · 2016-10-04

Mer information och anmälan »

Kan automationslösningar förbättra vården?

Frukostmöte i Västerås · 2016-10-11

Mer information och anmälan »

Från startup till snabbväxande miljardbolag

Frukostmöte i Stockholm · 2016-10-13

Mer information och anmälan »

Genomförda aktiviteter

Från digital ångest till digital happiness

Frukostmöte i Västerås · 2016-09-06

Läs notis om aktiviteten »

Digitalisering i offentlig sektor – Stadens Kontrollrum

Frukostmöte i Stockholm · 2016-09-13

Ta del av dokumentationen »

Värdorganisation och finansiering

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar för att marknadsföra svensk automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.