Välkommen till öppet årsmöte för Automation Region

Foton från årsmötet 2016

Välkommen till Automation Regions öppna årsmöte den 31 mars. Mötet inleds med lunch och därefter följer årsmötes­förhandlingar och inspirationsföreläsning. Mötet är öppet för allmänheten och alla som är intresserade av Automation Regions verksamhet är välkomna. Under årsmötesförhandlingarna har en representant från respektive medlemsföretag rösträtt (kallelse skickas ut separat).

Vi hoppas att få se samtliga medlemsföretag representerade – vi behöver medlemmarnas engagemang och återkoppling för att fortsätta utveckla centrumbildningen. Det är ni medlemmar som är Automation Region!

Varmt välkommen!
Automation Regions styrelse
   

Praktisk information

Tid: Fredag den 31 mars kl 11.45 till 14.30, inklusive lunch

Plats: expectrum, the Hub, Kopparbergsvägen 10, Västerås

Anmälan: Via länken ovan, "Jag vill anmäla mig"

Motioner: Skicks in senast den 17 mars till carola.ryttersson@automationregion.com

Mer information eller specialkost: Kontakta Carola Ryttersson på 021-10 14 53 eller carola.ryttersson@automationregion.com

Program

11.45 – Välkommen, lunch och automationsmingel

12.45 – Årsmöte Automation Region

13.45 – Digital mognad i svenskt näringsliv
Irene Ek, PhD, Tillväxtanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

14.15 – Aktuellt hos Automation Region
Mikael Klintberg och Karolina Winbo, processledare Automation Region 

14.30 – Kaffe och mingel, avslutning

Värdorganisation och finansiering

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar för att marknadsföra svensk automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.