Industriellt byggande i Hjältevadshus nya fabrik

Seminarium med Do-tank i Nässjö den 30 mars

Hur kan kunskaper och erfarenheter inom automatisering och robotik användas för att förbättra byggproduktionen? Tillsammans med Hjältevadshus, Smart Housing Småland och Robotdalen bjuder Automation Region in till ett branschöverskridande seminarium med Do-tank på Träcentrum i Nässjö.

I januari vann Hjältevadshus en stor upphandling från Sveriges kommuner och landsting, "Bostadshus 16". VINNVÄXT-miljön Smart Housing Småland har engagerats för att utveckla nya lösningar som möjliggör en snabbare och effektivare byggprocess.
  

Praktisk information

Tid:  Torsdag den 30 mars 2017, kl 08.30 - 16.00

Plats: Träcentrum · Framtidsvägen 1 · Nässjö [Karta]

Anmälan: Så snart som möjligt via länken ovan, "Jag vill anmäla mig"

Utskriftsversion: Ladda ner pdf »

Upplysningar: Karin Wiik, Automation Region, karin.wiik@automationregion.com eller 021-15 17 27, Mikael Ludvigsson, Smart Housing, mikael.ludvigsson@ri.se eller 010-516 63 54

Agenda

08.30 – Incheckning med kaffe

09.00 – Introduktion med Smart Housing Småland och Automation Region

09.15 – Hjältevads hus formulerar sin utmaning

Inspirationsföreläsningar

09.45 – Föreläsning
Mats Jackson, Jönköping University

10.05 – Föreläsning
Ingemar Reyier, Robotdalen

10.25 – Projektprocesser för att investera i avancerad automation för träindustrin
Bernt Henriksen, Automation Region

10.45 – BIM-strategi för att skapa värde
Peter Johansson, Jönköping University 

11.05 – På väg mot framtiden
Linda Camara, Tengbom och Smart Housing Småland

11.25 – Digitaliserad köpprocess
Christian Forsström, Fristads Plast

11.45 – Summering och lunch

13.00 – Introduktion till Do-tank och gruppindelning
Cecilia Hyrén, Automation Region

13.30 – Do-tank inklusive fika

15.30 – Summering och nästa steg

16.00 – Avslutning

  
Medarrangörer

 
Hjältevadshus
har byggt småländska kvalitetshus sedan 1947. Byggmetoden garanterar hög kvalitet och ett slutresultat som får toppbetyg. Alla hus byggs inomhus, i en torr och säker miljö. Det ger en betydligt säkrare byggmetod som inte gör avkall på kvalitet eller design. Mer information: www.hjaltevadshus.se

Smart Housing Småland bygger en innovationsmiljö för smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä. RISE Research Institutes of Sweden är projektansvariga och bakom satsningen står även ett stort antal företag i Småland, samtliga tre länsstyrelser och regionförbund, Linnéuniversitetet och Jönköping University. Mer information: www.smarthousing.nu

Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar för att marknadsföra regionens automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning. Mer information: www.automationregion.com

Robotdalen är en katalysator för utveckling och implementering av nya idéer och lösningar inom robotteknik. Fokus ligger på kommersialisering av nya innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Mer information: www.robotdalen.se

Värdorganisation och finansiering

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar för att marknadsföra svensk automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.