Industrins automationslösningar förbättrar vården

Frukostmöte i Stockholm den 16 maj

IT, digitalisering och automationslösningar från industrin skapar helt nya möjligheter inom vårdsektorn – och nya affärsmöjligheter för automationsbranschen.

Behovet av automatisering, innovativa IT-system och tjänster inom vård och omsorg är väldigt lika industrins behov och utmaningar. Arbetsmoment kan automatiseras och mer kvalitativ vårdtid skapas.

Ylva Hultman, Invest Stockholm Business Region AB, hälsar välkommen med kort information om hur de arbetar med Hotlistprojektet – ett sätt för bolag at exponera sig för utländska investerare. Hon presenterar även en rapport där Nordic web kommunicerar dubbelt så många investeringar 2016 som 2015 samt säger några ord om EMA-kampanjen, ematosweden.eu.

Daniel Forslund (L), Innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting, inleder mötet med att ge sin syn på vikten av IT och innovationer inom vården.

Bernt Henriksen, projektledare på Robotdalen och Automation Region, berättar hur logistiken på Nya Karolinska Solna kan förbättras med hjälp av automationslösningar från tillverkningsindustrin samt visar hur en virtuell modell används för att tydliggöra potentialen för branschöverskridande automation. 

Rikard Johansson, Kvalitets- och etikrådgivare på Vårdföretagarna/Almega berättar om IT&Telekomföretagens projekt Arena Välfärdsteknologi med kunskapsresan ”Den digitala vägen till morgondagens vård och omsorg” som de genomför tillsammans med SKL.

Varmt välkommen till till ett frukostmöte som visar på nya möjligheter och affärer genom branschöverskridande samverkan!

Gunnar Iggendal · 070-333 65 95 · gunnar.iggendal@automationregion.com
Torbjörn Bengtsson · 070-472 80 06 · torbjorn.bengtsson@stockholm.se
  

Medarrangörer

Frukostmötet arrangeras i samarbete med Västmanlands styrkeområde Hälsa och välfärd, Energy Competence Center samt Järnvägsklustret.
  

Praktisk information

Tid:  Tisdag den 16 maj 2017, kl 07.30 - 09.30

Plats: Invest Stockholm · Drottninggatan 33 · Stockholm (vid Sergels torg)

Anmälan: Via länken ovan, "Jag vill anmäla mig"

Utskriftsversion: Ladda ner pdf »

Agenda

07.30 – Välkommen till Stockholm Business Region – frukosten står framdukad!

08.00 – På gång inom Automation Region samt information från Invest Stockholm Business Region AB
Gunnar Iggendal och Ylva Hultman

08.15 – Kan automationslösningar från industrin förbättra vården?

  • Vikten av IT och innovationer inom vården – Daniel Forslund (L), Innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting
  • Automationslösningar i vårdsektorn / Nya Karolinska Solna – Bernt Henriksen, projektledare på Robotdalen och Automation Region 
  • IT&Telekomföretagen / Den digitala vägen till morgondagens vård och omsorg – Rikard Johansson, Kvalitets- och etikrådgivare på Vårdföretagarna

09.15 – Mingel med automationskollegor

09.30 – Avslutning

Värdorganisation och finansiering

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar för att marknadsföra svensk automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.