Digitalt ledarskap – så blir du framgångsrik i en digitaliserad värld

Frukostmöte i Västerås den 4 april

Globaliseringen och digitaliseringen gör att förutsättningarna för att driva och utveckla företag ändras i snabb takt. Teknikutvecklingen sker exponentiellt, produktlivscyklerna blir kortare och affärsmodellerna ändras. Hur kan du och ditt företag göra för att bäst utnyttja de nya möjligheterna och undvika att bli ifrånsprunget av de senast uppstickande high-tech-företagen?

Anette Hallin, docent i företagsekonomi på Mälardalens högskola berättar vad forskningen säger om digitaliseringens organisatoriska konsekvenser och drar, utifrån exempel från verkligheten, slutsatser om hur ledningsgrupper bör tänka strategiskt för att på bästa sätt möta en digitaliserad framtid. Hon berättar också om hur företag kan få hjälp med omställningen i den forskarskola inom digitalt ledarskap som förbereds vid Mälardalens högskola.

Beatrice Björk, partner och vice vd på Automation Regions medlemsföretag Level21 berättar hur du bäst organiserar ditt företag och din ledningsgrupp för att möta ökade behov av snabbhet. Hon beskriver fällor och framgångsfaktorer i styrning och ledning av den ”tvåbenta organisationen”. Hitta framtidens affärer, samtidigt som du effektiviserar den befintliga affären!

Välkommen till ett frukostmöte där du får insikt i hur globalisering och digitalisering påverkar dig och ditt företag.

Karin Wiik · 021-15 17 27 · karin.wiik@automationregion.com
    

Medarrangörer

Frukostmötet arrangeras i samarbete med Västmanlands styrkeområde Hälsa och välfärd, Energy Competence Center samt Järnvägsklustret.
  

Praktisk information

Tid:  Tisdag den 4 april 2017, kl 07.15 - 09.30

Plats: expectrum Circle HUB, Kopparbergsvägen 10, Västerås

Anmälan: Via länken ovan, "Jag vill anmäla mig"

Utskriftsversion: Ladda ner pdf »

Agenda

07.15 – Välkommen till expectrum, frukosten står framdukad

07.45 – På gång inom Automation Region
Karin Wiik, Automation Region

08.00 – Digitalt ledarskap – Så blir du framgångsrik i en digitaliserad värld
Anette Hallin, Mälardalens högskola, samt Beatrice Björk, Level21

09.00 – Mingel med automationskollegor

09.30 – Avslutning

Värdorganisation och finansiering

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar för att marknadsföra svensk automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.