Anmälan till - Nätverket – industrins viktigaste faktor för ökad produktivitet och kvalitéDet är för sent att anmäla sig till Frukostmötet 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.