Deltagarlista: Möte i Automation Regions Kommunikationsgrupp

Namn

Företag/organisation

Lena Nyberg

ABB AB, Control Technologies

Carina Wigholm

Addiva AB

Ingemar Lidhamn

Automation Region

Stefan Hollertz

Automation Region

Anna Sandberg

Automation Region

Mikael Klintberg

Automation Region

Lena Eriksson

Näringsliv Västerås

Helena Lundin

Prevas AB

Linnea Svenman Wiker

RISE SICS Västerås

Totalt 9 deltagare


 

Är du anmäld men har fått förhinder? Klicka här »

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.