Deltagarlista: Gör framgångsrika affärer i Norge

Namn

Företag/organisation

Per Godby

4Real AB

pamela Christensson

Addiva

Susanne Iwarson

Arbetsförmedlingen Eures

Paulina Springfeldt

Articles Furniture AB

Jörgen Springfeldt

Articles Furniture AB

Karolina Winbo

Automation Region

Anna Sandberg

Automation Region

Mikael Klintberg

Automation Region

Heidi Steiner

BCross Trading Solutions

Marie Gidlund

Business Sweden

Viktor Lindelöw

Business Sweden

Bonnie Sjöblom

Business Sweden

Mathias Lewén

byBrick Interface AB

Visar Hoxha

Enterprise Europe Network / ALMI

Lena From

EURES Arbetsförmedlingen

Thor-Björn Käck

Handelskammaren Mälardalen

Rasmus Palazzi

IAMIP Sverige AB

Rickard Jonsson

Kablageproduktion i Västerås AB

Per Eriksson

Karlskoga Automation

Jimmie Eriksson

Loopia AB

Tård Wennerborg

Loopia AB

Bernt Henrikssen

Prevas

Tomas Lindqvist

Q-tagg

George Fodor

Q-TAGG R&D AB

Rein Malm

RM Consulting AB & Partners

Oscar Castler

THK Sweden

Daniel Sjöstrand

Vireta AB

Anders Hanberg

Westermo Teleindustri AB

Totalt 28 deltagare


 

Är du anmäld men har fått förhinder? Klicka här »

Värdorganisation och finansiering

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en samverkansplattform vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar även för att marknadsföra regionens automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.