Deltagarlista: Automation Expo på expectrum den 17 juni (Utställarinbjudan)

Företag/organisation

ABB

Acando

Aros Circle AB

Automation Region

Koteko AB

Motion Control AB

Novotek Sverige AB

Totalt 7 deltagare

 

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.