Deltagarlista: Automation Expo på expectrum i Västerås (utställarinbjudan)

Företag/organisation

ABB

Acando

Addiva

Automation Region

Beijer Electronics Products AB

Data Respons AB

Motion Control AB

Novotek Sverige AB

Prevas

Rejlers Sverige AB

Totalt 10 deltagare

 

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.