Deltagarlista: Automation Expo på Robot Application Center (utställarinbjudan)

Företag/organisation

ABB

Aros Circle AB

Automation Region

Data Respons AB

Motion Control AB

Mlardalen Industrial Technology Center

Novotek Sverige AB

Prevas AB

Rejlers Sverige AB

Robotdalen

Termisk Systemteknik

YourFlow AB

Totalt 12 deltagare

 

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.