Deltagarlista: Automation Expo på Robotmuseet i Arboga med SAAB som värd (utställarinbjudan)

Företag/organisation

Acando

Addiva

Arboga kommun

Automation Region

Beijer Electronics Products AB

Miltronic AB

Mitsubishi Electric

Motion Control AB

Novotek Sverige AB

Rejlers Sverige AB

SAAB

TelliQ AB

Westermo Data Communications AB

Totalt 13 deltagare

 

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.