Deltagarlista: Automation Expo i Nyköping (utställarinbjudan)

Företag/organisation

Automation Region

Beijer Electronics Products AB

Gerdins Nordkomponent AB

HEMOMATIK AB

Miltronic AB

MITC

Mitsubishi Electric

Westermo Data Communications AB

YourFlow AB

Totalt 9 deltagare

 

Värdorganisation och finansiering

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en samverkansplattform vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar även för att marknadsföra regionens automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.