Deltagarlista: Automation Expo hos Mälarenergi (utställarinbjudan)

Företag/organisation

ABB AB Jokab Safety

ABB AB, Control Technologies

Acando

Aros Circle AB

Automation Region

Beijer Electronics Products AB

Combitech AB

Data Respons AB

Elit Instrument AB

Gerdins Nordkomponent AB

HEMOMATIK AB

Koteko AB

KTR Sverige AB

Motion Control AB

Mlarenergi AB

Novotek Sverige AB

Prevas AB

SEW Eurodrive AB

Westermo Data Communications AB

Totalt 19 deltagare

 

Värdorganisation och finansiering

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar även för att marknadsföra regionens automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.