AR loggo
 

banner
Ja TackTipsa   PDF-version Utskriftsversion
banner

Inbjudan till rundabordssamtal 27 mars
Automation inom förnybar energi

Sustainable Business Mälardalen (SusBiz) bjuder in till samtal kring affärsutveckling med utgångspunkt från olika forskningsområden. Den 27 mars berörs affärsområde biologiska processer samt automationslösningar med anknytning till förnybar energi.

Tisdagen den 27 mars klockan 13:30 hälsas du välkommen till ovanstående rundabordsamtal på Mälardalens högskola, Västerås. Arrangemanget pågår fram till 16:00 ungefär.

Plattform CLEAN har fokus på affärsutveckling med tonvikt på samordnade exportinsatser i olika systemleveranser. Utgångspunkten för projektet är samlade spetskompetenser på forskning kring ny miljöteknik, i första hand vid Mälardalens högskola. Läs mer på www.cleanexport.se.

Plattform CLEAN kommer att identifiera förutsättningar för affärer och systemleveranser på dessa områden. Självklart är det samtidigt intressant att utforska hur våra forskare kan tillgodose regionens behov av forskningsrelaterad teknik- och produktutveckling.

Program · 27/3 · 13:30-16:00 · Mälardalens högskola

Phd Emma Nehrenheim vid Mälardalens högskola informerar om samverkansmöjligheter inom tre huvudområden:

  • Biogas från kodynga, slakteriavfall och annat substrat med exempel från tillväxtmarknader i Afrika och Asien
  • Biologiska metoder att bryta ner sprängämnesrester
  • Bioenergi från algodlingar.

Björn Karlsson, professor i energiteknik, ställer frågan:

  • Bäddar sjunkande priser på solceller för ett marknadsgenombrott?

Fredrik Wallin, lektor i energiteknik, informerar om forskning i södra Afrika:

  • Automationslösningar i anslutning till förnybar energi.

Deltagandet är kostnadsfritt; detaljerat program och mer information får du i anslutning till din anmälan på info@susbiz.se, helst före 23/3.

Frågor och mer information går det även bra att kontakta Leif Andersson på leif.andersson@susbiz.se · 021-41 48 10

 
Automation ger oss de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med uppfyllda miljökrav. Mälardalen är en ledande region för automation. Här har stora och små företag samlats i mängd med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden. Läs mer om oss och våra aktiviteter på vår hemsida.