AR loggo
 

banner
TipsaTillhemsidan
banner

Förverkliga din strategi med Rätt projekt!
Skapa resultat genom projektportföljstyrning och effektiva projektkontor.

Den 27:e april bjuder Frontit tillsammans med Project Management Institute (PMI) in till nätverksträff i Frontits Projektledarnätverk i Mälardalen. Nätverksträffen genomförs som ett kostnadsfritt seminarium med matnyttig agenda.

Detta tillfälle vänder sig speciellt till dig som vill få ut mera av dina investeringar i projekt.

Projektportföljstyrning är ledningens strategiska verktyg för att maximera värdet, eller nyttan, av organisationens investeringar i projekt. Men den handlar också om att säkerställa att portföljen har rätt sammansättning utifrån företagets strategier (göra rätt saker), att säkra ett högt och jämnt genomflöde av projekt och att skapa balans i verksamheten.

Projektkontor fokuserar på att göra projekten rätt. Att ge stöd till projekten, framtagning och underhåll av metoder, mallar och gemensamma arbetssätt, upprätthållande av kompetens, uppföljning och rapportering samt resursplanering samt prioritering mellan projekt hör till projektkontorets uppgifter.

Vi vänder oss till dig som är intresserad av portföljstyrning och projektkontor, ansvarar för en projektportfölj, kanske som verksamhets-, IT eller utvecklingschef, till dig som ansvarar för projektkontor, eller till dig som i rollen som projektledare vill säkerställa nyttan i dina projekt.

Välkommen!

Mer information och anmälan på Frontits hemsida>>

 
Automation ger oss de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med uppfyllda miljökrav. Mälardalen är en ledande region för automation. Här har stora och små företag samlats i mängd med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden. Läs mer om oss och våra aktiviteter på vår hemsida.