AR loggo
 

banner
Ja TackVilka kommerTipsa   PDF-version Utskriftsversion
banner

Frukostmöte 5/6 med värd Länsstyrelsen
Affärsplan för tillväxt

Affärsplan Västmanland arbetar för att etablera ett strategiskt och långsiktigt innovationsarbete som bidrar till näringslivs-utveckling, ökad konkurrenskraft och tillväxt. Satsningen är initierad av Västmannarådet och presenteras för Automation Regions frukostgäster av landshövding Ingemar Skogö.

Välkommen till detta frukostseminarium där vi presenterar pågående arbete med hur vi kan göra Västmanland mer konkurrenskraftigt genom att höja kunskapsintensiteten, kompetens- och forskningsnivån samt identifiera och stötta nya styrkeområden. Allt för att få fler kunskaps-intensiva och starka företag i framtiden.

Uppgiften för Affärsplan Västmanland är att öka samspel och samverkan mellan företag, akademi och offentliga aktörer. På så vis skapas förut-sättningar för ett fungerande innovationssystem med fysiska mötesplatser för idégenerering, ökad kommersialisering av produkter och tjänster samt flera växande företag i en region präglad av världsledande industri- och exportverksamheter.

Plats: Automation Center i Kopparlunden · Sintervägen 12 · Västerås
Datum: Tisdag den 5 juni 2012 · 07:30-09:00

Program:

07:30 Välkommen till Automation Center
– frukosten står framdukad!
07:40 Nyheter inom Automation Region
Helena Jerregård · Processledare
07:50 Affärsplan för tillväxt
Ingemar Skogö · Landshövding
08:30 Affärsmingel med automationskollegor
09:00 Avslut

Varmt välkommen!

Helena Jerregård · Processledare
021-10 70 13 · helena.jerregard@automationregion.com

 
Automation ger oss de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med uppfyllda miljökrav. Mälardalen är en ledande region för automation. Här har stora och små företag samlats i mängd med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden. Läs mer om oss och våra aktiviteter på vår hemsida.