AR loggo
 

banner
Ja TackVilka kommerTipsa   PDF-version Utskriftsversion
banner

Frukostmöte 2/10 med MDH, MSP och ABB

Innovation – modefluga eller realitet?

Innovation är ett nutida buzzword som vi alla stöter på i många olika sammanhang. Men vad är innovation och vad kan det ha för betydelse för företagen idag? Är det bara en modefluga eller kan det bidra till tillväxt och nya möjligheter?

Vid dagens frukostmöte får du tillfälle till en bredare insikt i vad olika aktörer ser för utmaningar och möjligheter. Ta chansen att höra tre röster om innovation från olika perspektiv. Du får möta Jennie Andersson Schaeffer, fil lic från Mälardalens högskola, som ger några korta exempel från sina forskarstudier i tillverkningsindustrin.

Olle Dierks från Munktell Science Park utvecklar verktyg för ett brett idéinflöde och metoder för att välja ut de mest intressanta idéerna. Olle har studerat globala innovationstävlingar som möjliggör att problemlösare från hela världen kan bidra med sin kunskap kring utmaningar.

Avslutningsvis förklarar forskningschef Tomas Lagerberg från ABB vad innovation betyder för dem. Tomas tar även tillfället i akt att presentera Automation Regions arbetsgrupp inom innovation, vilken han själv leder.

Plats: Automation Center i Kopparlunden · Sintervägen 12 · Västerås
Datum: Tisdag den 2 oktober 2012 · 07:30-09:00

07:30 Välkommen till Automation Center
– frukosten står framdukad!
07:40 Senaste nytt inom Automation Region
Helena Jerregård · Processledare
07:45 Design och innovation – kan fysiska rum stödja innovation?
Jennie Andersson Schaeffer · Mälardalens högskola
08:00 Processer för öppen innovation
Olle Dierks · Munktell Science Park
08:15 Vad betyder innovation för ABB?
Tomas Lagerberg · ABB Corporate Research
08:25 Den nya arbetsgruppen innovation inom Automation Region
presenteras
08:30 Affärsmingel med automationskollegor
09:00 Avslut

Anmäl dig via knappen ovan – varmt välkommen!

Helena Jerregård · Processledare
021-10 70 13 · helena.jerregard@automationregion.com

 
Automation ger oss de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med uppfyllda miljökrav. Mälardalen är en ledande region för automation. Här har stora och små företag samlats i mängd med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden. Läs mer om oss och våra aktiviteter på vår hemsida.