AR loggo
 

banner
Ja TackVilka kommerTipsa   PDF-version Utskriftsversion
banner

Januari
Tisdag
08

Presentation av utlysning från VINNOVA den 8/1
Utmaningsdriven innovation (UDI)

Vad är utmaningsdriven innovation och varför är det viktigt för Sverige – och hur arbetar VINNOVA med detta? Karin Eriksson och Lena Svendsen från VINNOVA presenterar tankarna bakom programmet och utlysningen inom UDI tisdagen den 8 januari i Västerås Science Parks hörsal.

I den pågående utlysningen inom UDI-programmet inbjuder VINNOVA konstellationer av aktörer som gemensamt vill arbeta för att möta någon av de fyra samhällsutmaningar som VINNOVA identifierat:

  • Framtidens hälsa och sjukvård · Hållbara attraktiva städer
  • Informationssamhället 3.0
  • Konkurrenskraftig produktion

Aktörer är välkomna att skicka in ansökan inom utlysningen ”Utmaningsdriven innovation – Initiering”. Syftet med utlysningen är att stimulera och utveckla konstellationer med förmåga att ta fram lösningar inom ovan nämnda samhällsutmaningar. Sista ansökningsdag är den 13 februari 2013 kl 14:00, mer information finns på www.vinnova.se/udi.

Plats: Hörsalen · Västerås Science Park · Kopparlundsvägen 14 · Västerås
Datum: Tisdag den 8 januari 2013 · 09:30-10:30

Program:

09:30 Introduktion
Helena Jerregård · Processledare
09:35 Utmaningsdriven Innovation
Karin Eriksson · Lena Svendsen · VINNOVA
10:10 Tid för frågor och avslut
10:30 Avslut

 
Anmäl dig på via knappen ovan – varmt välkommen!
Helena Jerregård · Processledare Automation Region

VINNOVAs uppgift är att stärka Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta genom att förbättra förutsättningarna för innovation och finansiera behovsmotiverad forskning. Visionen är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. Utgångpunkten för myndighetens verksamhet är att behov och samhällsutmaningar driver innovationsutveckling, där VINNOVA bidrar till att akademin, näringslivet och offentlig verksamhet tar fram lösningar som på grund av olika brister annars inte hade utvecklats av marknaden själv.

 
Automation ger oss de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med uppfyllda miljökrav. Mälardalen är en ledande region för automation. Här har stora och små företag samlats i mängd med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden. Läs mer om oss och våra aktiviteter på vår hemsida.