AR loggo
 

banner
Ja TackVilka kommerTipsa   PDF-version Utskriftsversion
banner

Februari
Torsdag
21

Seminarium torsdagen den 21 februari med Frontit

Ta risker – men bara kalkylerade sådana!

Vissa risker väljer vi att utsätta oss för, andra kan vi inte undvika – men vi kan alltid få ett bättre beslutsunderlag inför våra val och kunskap för att vidta rätt åtgärder inför de risker vi konfronterar. Välkommen till ett ”riskfyllt” men kostnadsfritt seminarium i samverkan mellan Automation Region och Frontit!

Harry SteinkellerHarry Steinkeller, civilingenjör, civilekonom och Senior Consultant på Frontit AB, har en bakgrund som projektledare för allt från små tjänsteutvecklingsprojekt till stora globala utvecklingsprojekt. Utifrån dessa erfarenheter arbetar Harry med hur osäkerhet – risker och möjligheter – hanteras i projekt och linjearbete.

Den snabba samhällsutveckling och det föränderliga affärsklimat som råder gör att vår exponering för osäkerheter och risker ökar allt mer. Vägen till framgång kan ibland ligga snubblande nära den som leder till misslyckande. Det som skiljer framgångsrika verksamheter och projekt från mindre framgångsrika är ofta graden av kunskap om de risker man exponeras för och förmågan att hantera dem.

Det finns beprövade metoder för att kalkylera de risker vi utsätts för – oavsett om det handlar om produktutveckling, investeringar, samhällsförändring, organisationsförändringar, eller annan slags framtidsorienterad aktivitet.

Tid: Torsdag den 21 februari 2013 · 15:00-17:00 – vi inleder med fika 14:45 och avslutar med mingel och after work på Bishops Arms.
Plats: Stadshotellet · Västra Salongen · Västerås

Agenda:

  • Osäkerhet
    – risk och möjligheter
    – projektrisk kontra effektrisk
    – åtgärd eller bara åtgärdsplan?
  • Risksimulering
    – från fjärilar i magen till beslutsunderlag!

Har du frågor eller funderingar så kontakta Stefan Paulsson, vd Frontit Västerås AB, på 070-532 39 62 eller stefan.paulsson@frontit.se

Anmäl dig via knappen ovan – varmt välkommen!

 
Automation ger oss de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med uppfyllda miljökrav. Mälardalen är en ledande region för automation. Här har stora och små företag samlats i mängd med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden. Läs mer om oss och våra aktiviteter på vår hemsida.