AR loggo
 

banner
Ja TackVilka kommerTipsa   PDF-version Utskriftsversion
banner

Mars
Tisdag
19

Framtidens standarder inom industriell automation

Välkommen den 19 mars 2013 till första mötet med ett nytt nätverk för industriell automation i samarbete mellan SIS och Automation Region.

Nu satsar vi på en nystart av kommittén SIS/TK 279 för industriell automation i samarbete mellan SIS och Automation Region. Tanken är att skapa ett nytt, trevligt och intressant nätverk där fackfolk från användare, leverantörer, tillverkare, akademi och forskning träffas kring ett gemensamt intresse – industriell automation.

Industrin har idag många olika system, på alla nivåer från maskinstyrsystem till affärssystem, som inte är kompatibla. Detta försvårar datautbyte och systemintegration och hämmar också viljan att investera i nya automationslösningar, vilket i sin tur inverkar negativt på den tillverkande industrins produktivitet och konkurrenskraft. En förutsättning för ett effektivt datautbyte mellan olika system är standardiserade gränssnitt och vi vill att vårt nya nätverk ska vara med och påverka utvecklingen av framtidens automationslösningar och standarder.

Plats: SIS · Sankt Paulsgatan 6 · Stockholm
Tid: Tisdagen den 19 mars 2013 · 09:30-15:00 inklusive lunch
Program: Klicka här

Industriell automation SIS/TK 279 är idag indelad i följande fokusområden:

• Datakommunikation – systemintegration, gränssnitt
• MES – med integration mot ERP och PLM
• IT-säkerhet, fjärrdiagnostik
• Systemarkitektur för produktionssystem och gränssnitt
• Elektriska gränssnitt
• Digitala modeller av produktionsresurser under dess livscykel

Angränsande TK är bland annat:

• SIS/TK278 Industrirobotar
• SIS/TK280 STEP
• SIS/TK282 Maskinsäkerhet

Välkommen att påverka framtidens automationsstandarder i en riktning som genererar mer automatiserade lösningar i industrin – och mer lönsamma affärer!

Anmäl dig till det kostnadsfria arrangemanget genom att klicka på knappen ovan..

Gunnar Iggendal · Automation Region och ordförande SIS/TK 279
070-333 65 95 · gunnar.iggendal@automationregion.com

 
Automation ger oss de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med uppfyllda miljökrav. Mälardalen är en ledande region för automation. Här har stora och små företag samlats i mängd med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden. Läs mer om oss och våra aktiviteter på vår hemsida.