AR loggo
 

banner
Tipsa   PDF-version Utskriftsversion
banner

Business Sweden

Kraft- och energiuppdrag i öst
– Business Sweden tipsar om aktiviteter i april

Business Sweden (tidigare Exportrådet) flaggar för två intressanta aktiviteter som de har på gång i Finland respektive Ryssland inom energiområdet – en stor och intressant marknad för alla som vill göra affärer med våra grannar österut!

Kärnkraft i Finland
Business Swedens kontor i Finland har initierat ett samarbete med Fennovoima, som ska bygga Finlands sjätte kärnkraftverk i Pyhäjoki i norra Finland. De efterfrågar tekniskt kunnande inom följande tre affärsområden:

  1. Allmänna teknikkonsultföretag inom process-, byggnads- och maskinteknik (referenser från kärnkraftsbranschen är en fördel men inget måste)
  2. Bolag som utför kärnenergitekniska analyser
  3. Bolag som jobbar med specialnischer som Extreme Load Analysis, Dynamic Analysis och andra säkerhetsanalyser för exempelvis jordbävningar och flygplanskrascher

För mer information kring hur samarbetet fungerar och hur svenska konsultbolag kan komma i kontakt med Fennovoima, vänligen kontakta Marie Gidlund enligt nedan.

TGK-1-seminarium i Sankt Petersburg
Gazprom-ägda TGK-1 är nordvästra Ryssland största värme- och energiproducent med elva stora kraftvärmeverk och ett stort antal vattenkraftverk i tre regioner. Business Sweden arrangerar ett seminarium i två delar med målet att presentera grupplösningar inom efterfrågade problemområden för TGK-1.

Här är målgruppen svenska tekniska konsulter och leverantörer av utrustning för energieffektivisering inom kraftvärme, fjärrvärme, vattenkraft och vattenrening. Under första seminariet möter specialiserade svenska tekniska projekterare TGK-1 för att identifiera och diskutera nuvarande problem.

De tekniska projekterarna förbereder därefter grupplösningar (tekniskt och kommersiellt fokus) som involverar intresserade svenska leverantörer av teknik, som under det andra seminariet presenteras för TGK-1.

Är du intresserad? Kontakta Business Swedens Marie Gidlund på marie.gidlund@business-sweden.se. Det finns även mer information på deras hemsida www.business-sweden.se.

För nedladdning:

Kontakt Automation Region: Karolina Winbo · Biträdande processledare · 021-10 73 77 · karolina.winbo@automationregion.com

 
Automation ger oss de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med uppfyllda miljökrav. Mälardalen är en ledande region för automation. Här har stora och små företag samlats i mängd med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden. Läs mer om oss och våra aktiviteter på vår hemsida.