AR loggo
 

banner
Tipsa   PDF-version Utskriftsversion
banner

Maj
Fredag
24

Arkitekturanalys tillämpad på komplexa system i svensk industri

Arkitekturarbete i tre svenska utvecklingsprojekt

Välkommen till ett seminarium för alla som är intresserade av systemarkitektur.
Den 24 maj på Mälardalens högskola i Eskilstuna presenteras flera svenska samarbetsprojekt kring arkitekturanalys och slutsatser kring framtida arkitekturval.

Att utforma systemarkitektur hos ett industriellt system innefattar några av de beslut som, mer än andra, påverkar måluppfyllnad, systemkvalitet, och utvecklingsinsatser. Systemarkitekturen definierar de strukturella och principiella beslut som är viktigast för ett system i sitt sammanhang. En systemarkitektur som är väl avpassad till alla behov i systemets livscykel stödjer just detta systems utveckling, förändring, och underhåll. Omvänt kan en felaktigt vald arkitektur försvåra en viktig del av systemets användning som exempelvis systemunderhåll genom att erbjuda långsamt, dyrt eller ofullständigt stöd för dessa aktiviteter. Risker och möjligheter är förknippade med arkitekturval, men analysmetoder kan vara svårtillämpade för komplexa långlivade system.

För svensk industri understryks arkitekturanalys genom flera nya trender för framtidens system genom ännu mer komplex livscykel med uppkopplad funktionalitet och fler intressenter. Fordon till exempel kopplas upp och kommer i framtiden förväntas samverka med infrastruktur och andra fordon, och framtida produkter förväntas erbjuda tjänster till kunder som samordnar verksamhet med andra produkter och stödja nya affärsmodeller.

Vid seminariet deltar Atlas Copco Rock Drills AB, BAE Systems AB, ABB Corporate Research, Volvo Construction Equipment, ABB Robotics, Mälardalens högskola, SICS med fler.

Anmäl dig senast tisdag den 21 maj till joakim.froberg@mdh.se. Seminariet är gratis men antalet platser är begränsat till 75 deltagare:

 
Automation ger oss de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med uppfyllda miljökrav. Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.