AR loggo
 

banner
Tipsa
banner

September
Sndag
08

Sveriges största ingenjörsmässa

Jobb Shop arrangeras den 8 september och är ett samarrangemang mellan Västerås Science Park, Jobba i Västerås och Automation Region. Det är Sveriges största och enda ingenjörsmässa med det gemensamma målet att hjälpa företag att hitta kompetent arbetskraft och på så sätt bidra till regionens tillväxt.

– Detta är ännu en aktivitet som synliggör ingenjörsindustrin i Västerås och visar att den svenska automationsindustrin har sin naturliga tyngdpunkt i Mälardalen, säger Pamela Christensson, en av Automation Regions gruppledare.

Företag som har behov av att anställa ingenjörer är välkomna att ställa ut. Kostnaden är 12.000 kronor per företag, men som medlem i Automation Region betalar du endast 8.000 kronor.

I samband med Jobb Shop genomförs även en kampanj för att locka arbetssökande ingenjörer till mässan. Kampanjen innebär bland annat besök i ingenjörstäta städer för att attrahera rätt medarbetare till Västerås. Boka din plats och läs mer på www.jobbshop.com.

 
Automation ger oss de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med uppfyllda miljökrav. Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.