AR loggo
 

banner
Tipsa
banner

September
Måndag
23

Workshop: Framtidens Svenska grafenindustri - är du en del i den?

Grafen är ett material som spås kunna lösa många framtida utmaningar för t.ex. sensorer, IT- och energilösningar, som komponent i nya material, men även i nya applikationer inom life science området. En bred grundforskning finns idag, men det finns ännu få kommersiella produkter lanserade. Vill du som företagare påverka vilka applikationsområden och marknader som Sverige ska satsa på? Vill du bli en del av den framtida grafenindustrin?

Den 23 september arrangerar Johanneberg Science Park en workshop för att diskutera hur forskningsresultaten för grafen kan omsättas till konkreta produkter och vilka aktörer som vill samarbeta kring utveckling och uppskalning. Resultatet blir underlag till en gemensam ansökan hos VINNOVA. VINNOVA har avsatt resurser som möjliggör en satsning på 10-50 miljoner kr per år i tre år, med villkor att företagen medfinansierar med lika mycket. Målet är att Sverige och svenskt näringsliv skall ta tillvara på de möjligheter som skapas genom forskningen och generera ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen. Genom att ge snabb tillgång till nya teknologier kan konkurrenskraften stärkas för så väl material-, komponent-, som systemleverantörer.

Grafen består av bara ett lager kolatomer och är starkare än stål, samtidigt som det är lätt och flexibelt. Elektroner rör sig snabbare i grafen än i kisel, det är transparent och kombinerar elektriska och optiska egenskaper på ett exceptionellt vis. Det kan t ex leda framtida nya produkter såsom nya flexibla touchpaneler, högfrekvenskomponenter, nya sensorer, bättre solceller och batterier, biosensorer, filter, kompositmaterial med ny funktionalitet, nya förpackningsmaterial och trycktekniker.

Workshopen vänder sig till företag, som aktivt vill utveckla sin verksamhet och tror att grafen är en väg.

Läs mer på: www.johannebergsciencepark.com/sv/node/15152

 
Automation ger oss de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med uppfyllda miljökrav. Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.