AR loggo
 

banner
Tipsa
banner

Anmäl ditt företag till Jobb Shop på Aros Congress Center
den 8 september

Jobb Shops fokus är att locka hit jobbsökande ingenjörer. Tanken är inte att ingenjörer i Mälardalen ska byta jobb med varandra, varför annonsering sker på nationell nivå och busstransport erbjuds från utvalda orter. Under några hektiska timmar vid fjolårets arrangemang besökte drygt 300 ingenjörer Sveriges största och enda ingenjörsmässa.

Jobb Shop är ett samarrangemang mellan Västerås Science Park, Automation Region och Jobba i Västerås. Anmäl ditt företag snarast på www.jobbshop.com!

 
Automation ger oss de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med uppfyllda miljökrav. Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.