AR loggo
 

banner
Ja TackVilka kommerTipsa   PDF-version Utskriftsversion
banner

December
Mndag
02

Välkommen till ett ”dubbelt” frukostmöte i Stockholm den 2 december

Förnyelse genom utveckling av nya affärsområden

– hur Ericsson, Saab och ABB lyckas möta ökade krav för att säkra sin framtid

I en tid när kriser, teknikförändringar och osäkra affärsmiljöer biter sig fast i företag ökar kraven på förnyelse genom utveckling av nya affärsområden. De industriföretag som satsar på förnyelse ställs förr eller senare inför problem, spänningar och tröghet inom organisationen.

Det finns dock gemensamma nämnare som belyser hur företagsledare kan hantera dessa situationer. Det visar Joakim Netz med sin doktorsavhandling vid Mälardalens högskola. Under frukostmötet presenterar han senaste rönen om hur företag utvecklar nya affärsområden, hur vi kan förstå villkoren som växer fram i förnyelsen och varför vissa företag klarar att förnya sig kontinuerligt medan andra släpar efter.

Produktionslyftet erbjuder stöd till företag som vill förbättra och effektivisera sina processer
Björn Langbeck ger en kort presentation av Produktionslyftet, den nationella satsningen där företagen utvecklar sin egen inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft. Produktionslyftet tillämpar principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Hittills har över 160 företag påbörjat sitt arbete med Produktionslyftet och flera utvärderingar och genomlysningar visar på imponerande resultat.


 
 
Plats: Stockholm Business Region · Drottninggatan 33 · Stockholm (vid Sergels torg)
Datum: Måndag den 2 december 2013 · 07:45-09:30
Program:  
07:45 Välkommen till Stockholm Business Region – frukosten står framdukad!
08:00 Nyheter inom Automation Region
Mikael Klintberg · Processledare
08:10 Förnyelse genom utveckling av nya affärsområden
Joakim Netz · Forskare Mälardalens högskola
Detta är Joakim Netz avhandling; Joakims presentation skickas ut på begäran.
08:40 Produktionslyftets satsning för effektivare företag
Björn Langbeck · Produktionslyftet
09:00 Affärsmingel med automationskollegor
09:30 Avslut

Frukostmötet är kostnadsfritt och alla automationsintresserade är välkomna.
Anmäl dig via knappen ovan!

Varmt välkommen!
Gunnar Iggendal · 070-333 65 95
gunnar.iggendal@automationregion.com

Mikael Klintberg · 073-662 05 21
mikael.klintberg@automationregion.com

 
Automation ger oss de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med uppfyllda miljökrav. Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.