AR loggo
 

banner
Ja TackVilka kommerTipsa   PDF-version Utskriftsversion
banner

November
Torsdag
21

Hur kan vi tillsammans skapa medlemsnytta och generera affärer i Automation Region?

Diskussionsdag med studiebesök på ICA Centrallager

Den 21 november bjuder Affärsutvecklingsgruppen in till en dag med diskussion, idéspridning och aktiviteter. Syftet är att effektivisera, mobilisera och koncentrera arbetet i Affärsutvecklingsgruppen till att handla om det medlemsföretagen i Automation Region anser är viktigt. Vilka aktiviteter ska vi fokusera på och hur kan vi tillsammans skapa affärsmöjligheter?

Inom Automation Region finns fyra medlemsdrivna arbetsgrupper där vi arbetar med kommunikation, innovation, kompetens respektive affärsutveckling. Den sistnämnda har sin fokus på att generera affärer genom att driva och genomföra diverse aktiviteter såsom Automation Expo och Automationsnästet. Gruppen bildades för att utveckla affärerna för klustrets medlemmar och vi sammanträder en gång i månaden. De flesta aktiviteter har fokus på sälj- och nätverksbyggande och gruppen bjuder nu in till denna diskussionsdag för att få input från medlemsföretagen. Under dagen kommer vi att diskutera det kommande arbetet i gruppen samt fastställa vilka arbetsområden vi ska rikta in oss på.

Dagen avslutas med ett studiebesök på ICA Centrallager i Västerås där besökaren får se de automationsprocesser som finns på en av Sveriges största lageranläggningar som distribuerar till detaljhandeln.


 
 
Plats: Automation Center · Sintergatan 12 · Kopparlunden · Västerås
Tid: Torsdag den 21 november 2013 · 11:00-15:00
Program:  
11:00 Välkommen till Automation Region och Affärsutvecklingsgruppen
11:10 Presentation av Affärsutvecklingsgruppen
11:20 Diskussion kring gruppens arbete och framtida fokusområden
12:00 Lunch
12:45 Fortsatta diskussioner
13:00 Summering och avslutning
13:45 Gemensam avresa mot ICA Centrallager
14:00 Studiebesök med Lars Östrot från ICA
15:00 Avslut

Deltagande i dagen är kostnadsfritt och alla medlemmar i Automation Region är välkomna – anmäl dig via knappen ovan!

Specialkost kan anmälas till anna.sandberg@automationregion.com

Varmt välkommen!
Mikael Klintberg · 073-662 05 21 · mikael.klintberg@automationregion.com

 
Automation ger oss de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med uppfyllda miljökrav. Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.