AR loggo
 

banner
Vilka kommerTipsa   PDF-version Utskriftsversion
banner

Januari
Tisdag
14

Frukostmöte den 14 januari om Horizon 2020

EUs nya program för forskning och innovation

– möjligheter för automation och inbyggda system

EUs nya europeiska forsknings- och innovationsprogram – Horizon 2020 – startar den 1 januari 2014 och har fokus på innovation och tvärvetenskapliga samhällsutmaningar. Avdelningen för forskningssamordning, RECO (Research Coordination), vid Mälardalens högskola reder ut begreppen och presenterar möjligheterna. Dessutom ger SICS Västerås information kring den första utlysningen för det strategiska innovationsområdet Processindustriell IT och Automation (PiiA).

Ramprogrammet Horizon 2020 kommer att löpa under perioden 2014-2020 med en budget på runt 70 miljarder euro. Presentationen hålls av avdelningen för forskningssamordning, RECO (Research Coordination), vid Mälardalens högskola, som kommer att fokusera på möjligheter inom automation och inbyggda system. RECO ansvarar på högskolan för strategiskt och taktiskt stöd till akademichefer och forskningsledare med omvärldsbevakning, analyser och uppföljning. De fungerar även som en marknadsavdelning med upprätthållande av nätverket av industripartner, bevakning av nya utlysningar och kontakt med finansiärer.

Ett strategiskt innovationsområde inom Processindustriell IT och automation (PiiA) är formerat utifrån tre grundande miljöer: ProcessIT Innovations, Processindustriella centra och Automation Region. Programmmet är beviljat 110 miljoner kronor under 2014-2016 och kommer därefter sannolikt att fortsätta på en nivå om minst 40 miljoner kronor per år. Anders OE Johansson är programchef och värdskapet för arbetet ligger hos SICS Västerås. Nu är det dags för första utlysningen, vilket Anders OE Johansson och Helena Jerregård berättar mer om!

Plats: Automation Center · Sintervägen 12 · Kopparlunden · Västerås
Tid:    Tisdag den 14 januari 2014 · 07:30-09:00

07:30 Välkommen till Automation Center
– frukosten står framdukad!
07:40 Nyheter inom Automation Region
Mikael Klintberg · Processledare
07:45 EUs nya program för forskning och innovation
Caroline Blomberg/Gunnar Widforss/Malin Rosqvist · RECO
08:15 Strategisk satsning på Processindustriell IT och automation
Helena Jerregård · SICS Västerås/Anders OE Johansson · PiiA
08:30 Affärsmingel med automationskollegor
09:00 Avslut

Frukostmötet är kostnadsfritt och alla automations-intresserade är välkomna – anmäl dig via knappen ovan! (FULLT)

Varmt välkommen!
Mikael Klintberg · Processledare
021-10 70 13 · mikael.klintberg@automationregion.com

 
Automation ger oss de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med uppfyllda miljökrav. Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.