AR loggo
 

banner
Ja TackVilka kommerTipsa   PDF-version Utskriftsversion
banner

Februari
Mndag
17

Välkommen till ett ”dubbelt” frukostmöte i Stockholm den 17 februari

Horizon 2020, EUs nya program för forskning och innovation, och första utlysningen inom Processindustriell IT och Automation (PiiA)

EUs nya europeiska forsknings- och innovationsprogram – Horizon 2020 – startade den 1 januari 2014 och har fokus på innovation och tvärvetenskapliga samhällsutmaningar. RECO, avdelningen för forskningssamordning, vid Mälardalens högskola reder ut begreppen och presenterar möjligheterna. Dessutom informerar SICS Västerås om den första utlysningen för det strategiska innovationsområdet Processindustriell IT och Automation (PiiA).

Ramprogrammet Horizon 2020 kommer att löpa under perioden 2014-2020 med en budget på runt 70 miljarder euro. Caroline Blomberg och Gunnar Widforss från RECO (Research Coordination) ger oss en presentation med fokus på möjligheter inom automation och inbyggda system.

Nu är det också dags för den första utlysningen inom Processindustriell IT och automation (PiiA). Programmmet är beviljat 110 miljoner kronor för 2014- 2016 och fortsätter sannolikt därefter med minst 40 miljoner kronor per år. Helena Jerregård, vd SICS Västerås, berättar mer!

 

 
Plats:
Stockholm Business Region · Drottninggatan 33 · Stockholm (vid Sergels torg)

Datum: Måndag den 17 februari 2014 · 07:45-09:30

07:45 Välkommen till Automation Center
– frukosten står framdukad!
08:00 Nyheter inom Automation Region
Gunnar Iggendal · Automation Region
08:10 EUs nya program för forskning och innovation
Caroline Blomberg/Gunnar Widforss • RECO
08:40 Strategisk satsning på Processindustriell IT och automation
Helena Jerregård • SICS Västerås
09:00 Fortsatt mingel med automationskollegor
09:30 Avslut


Frukostmötet är kostnadsfritt, anmäl dig via knappen ovan!

Varmt välkommen!

Gunnar Iggendal · 070-333 65 95
gunnar.iggendal@automationregion.com  
 

Automation Region samarbetar med M.A.X, Manufacturing & Automation Expo. M.A.X genomförs den 18-21 mars 2014 i Stockholm och fokus är konkurrenskraftig produktion och automation i verkstadsindustrin. Mer information www.maexpo.se.

 
Automation ger oss de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med uppfyllda miljökrav. Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.