Automatisering av internlogistik

Anna Granlund, Mälardalens högskola

Internlogistiken fyller ofta en mycket viktig funktion i verksamheten och det finns stora potentiella vinster med att automatisera dessa aktiviteter. Trots detta automatiseras inte internlogistiken i samma utsträckning som övriga delar av verksamheten. Varför?

Anna Granlund, forskare vid Akademin för innovation, design och teknik på Mälardalens högskola, presenterar utmaningar och framgångsfaktorer och diskuterar hur automationsutveckling inom internlogistiken kan underlättas och stödjas.

Anders Bergdahl, YourFlow AB, visar hur produktionen kan bli effektivare med hjälp av en mjukvara för värdeflödesanalys. 

Varmt välkommen!

Mikael Klintberg, Processledare
021-10 70 13, mikael.klintberg@automationregion.com
 

Praktisk information

Tid: Tisdagen den 13 maj 2014, 07.20 - 09.00

Plats: Expectrum (Skrapan), Västerås

Utskriftsversion: Ladda ner pdf »

Agenda

07.20 – Välkommen till Automation Center, frukosten står framdukad

07.35 – Nyheter inom Automation Region
Mikael Klintberg, Processledare Automation Region

07.40 – Automatisering av internlogistik
Anna Granlund, Mälardalens högskola

08.05 – Effektivare produktion med värdeflödesanalys
Anders Bergdahl, YourFlow

08.30 – Mingel med automationskollegor

09.00 – Avslutning

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.