Embedded Systems brokerage event

Lär dig mer om hur ditt företag kan öka sin utvecklingsbudget genom att delta i forskningssamarbeten tillsammans med Mälardalens högskola. Måndag den 28 april kl 10.00 till 14.30 arrangeras ett seminarium om finansieringsmöjligheter för forskning.

Både nationellt och inom EU finns ett antal finansieringsmöjligheter för forskning som bedrivs i samarbete mellan industri och akademi. Under seminariet går vi igenom de utlysningar som är aktuella för det närmaste halvåret, med fokus på områdena mjukvaruutveckling och inbyggda system. Forskare från inriktningen inbyggda system kommer att berätta om aktuella projektförslag, och företag som redan deltar i forskningsprojekt med MDH kommer att berätta om hur det fungerar i praktiken.

Automation Region är medarrangör och bland talarna finns bland andra Gunnar Widforss, forskningssamordnare på RECO (Mälardalens högskola), Mikael Hjort, utvecklingsledare på Affärsplan Västmanland och Marina Andersson, näringslivsutvecklare på Östsvenska Handelskammaren.

Tid: Måndagen den 28 april, kl 10.00 - 14.30 (inklusive lunch)
Plats: Mälardalens högskola, Västerås, rum "Lambda"
Anmälan: Senast den 25 april via Mälardalens högskola, klicka här!

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.