Förbättra ditt innovationsklimat

Jennie Schaeffer, Mälardalens högskola, och Daniel Gustavsson, ABB FACTS AB

Jennie Schaeffer, forskare inom innovation och design på Mälardalens högskola, arbetar i en grupp som utvecklar en innovationsprocess inom ramen för AIR-projektet. I piloten testas Innowatch, ett webbaserat verktyg där medarbetarna ägnar 60 sekunder i veckan åt att mäta sina innovationsfrämjande insatser. Jennie visar hur visuella verktyg kan användas för arbete med innovation på teamnivå och diskuterar inspirerande exempel som du kan ta med dig tillbaka till ditt företag.

Medverkar gör också Daniel Gustavsson, chef för applikationsutveckling på ABB FACTS AB, som är ett av de deltagande företagen. Han berättar om tillämpningen av Innowatch och reflekterar över hur verktyget kan stötta ABB i att skapa bättre förutsättningar för innovation. Dessutom diskuteras gruppens motivationsfaktorer och hur innovation ska kunna byggas in i vardagen.

Välkommen till ett frukostmöte som inspirerar till att förbättra innovationsklimatet på ditt företag!

Karolina Winbo, Processledare
021-10 73 77, karolina.winbo@automationregion.com

 

Praktisk information

Tid: Tisdag den 3 februari 2015, kl 07.20 - 09.00

Plats: expectrum Circle HUB, Västerås

Utskriftsversion: Ladda ner pdf »

Agenda

07.20 – Välkommen till expectrum, frukosten står framdukad

07.30 – På gång inom Automation Region
Karolina Winbo, Processledare Automation Region

07.40 – Innovation och design – visuella verktyg för innovationsarbete i vardagen
Dr Jennie Schaeffer, Mälardalens högskola

08.05 – Innowatch, ett verktyg för ökad innovation 
Dr Jennie Schaeffer, Mälardalens högskola, samt Daniel Gustavsson, ABB FACTS AB 

08:30 – Mingel med automationskollegor

09.00 – Avslutning

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.