Möte i Kommunikationsgruppen den 20 februari

På agendan den 20 februari står bland annat fortsatt planering för Automation Summit 2015. Det är ett gediget arbete där många pusselbitar måste falla på plats. Arbetet med de övriga aktiviteterna i Kommunikationsgruppen går vidare, gruppen vill utvidga sitt kunnande om t.ex. sociala medier och de planerar bland annat ett utbildningspass om Twitter till nästa möte den 20 mars.

Automation Regions Kommunikationsgrupp fungerar som ett praktiskt och aktivt stöd i klustrets informationsarbete. Den samlade erfarenheten i gruppen är en ovärderlig tillgång för Automation Region och erbjuder en samordning av olika marknadsaktiviteter.

Anmäl ditt deltagande genom att klicka på länken ovan "Jag vill anmäla mig".

Frågor besvaras av gruppens ordförande Helena Lundin, helena.lundin@prevas.se.
 

Praktisk information

Tid: Fredag den 20 februari 2015, kl 09.00 - 10.30

Plats: Addiva, Kopparbergsvägen 8, Plan B Västerås

Denna aktivitet är endast öppen för medlemmar i Automation Region.

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.