Effektiv elkonstruktion genom standardisering, Big Data och Industri 4.0

 Fredrik Wåhlstrand och Ronnie Blömeke, EPLAN Software & Service ABDigitalisering bidrar allt mer med nya möjligheter för företagen att automatisera sina processer. När det gäller datorstödd konstruktion i CAE-världen är detta redan en verklighet i vardagen för allt fler.

Ronnie Blömeke, Area Sales Manager och Fredrik Wåhlstrand, VD på EPLAN Software & Service AB kommer att berätta om hur effektivare design och elkonstruktion med hjälp av standardisering och automatisering kan leda till ökad konkurrenskraft och kortare ledtider. De kommer att beskriva en steg-för-steg metod som bygger på feedback från många av deras 40 000 kunder världen över. Metoden är anpassad för alla företag, branscher och verksamheter.

Välkommen till ett frukostmöte som visar möjligheter och ger insikter för att bli effektivare och redo att möta morgondagens utmaningar.

Mikael Klintberg, Processledare
021-10 70 13, mikael.klintberg@automationregion.com

Praktisk information

Tid: Tisdag den 3 mars 2015, kl 07.20 - 09.00

Plats: expectrum Circle HUB, Västerås

Utskriftsversion: Ladda ner pdf »

Agenda

07.20 – Välkommen till expectrum, frukosten står framdukad

07.30 – På gång inom Automation Region
Mikael Klintberg, Processledare Automation Region

07.40 – Effektiv elkonstruktion genom standardisering, Big Data och Industri 4.0
Ronnie Blömeke och Fredrik Wåhlstrand, EPLAN Software & Service AB

08:30 – Mingel med automationskollegor

09.00 – Avslutning

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.