Möte i Kommunikationsgruppen den 20 mars

Den 20 mars hålls nästa möte i Kommunikationsgruppen och det har temat Kommunikation i sociala medier. Denna gång är Rolf Lindström (ABB) med på mötet och han kommer att hålla en introduktion till kommunikations- och delningsverktyget Twitter.

Under mötet kommer projektgruppen för Automation Summit ha en kort avstämning om hur långt man kommit i planeringen. För att få bra material att sprida i marknadsföringen är det viktigt att titlarna för de olika spåren fastslås.

Automation Regions Kommunikationsgrupp fungerar som ett praktiskt och aktivt stöd i klustrets informationsarbete. Den samlade erfarenheten i gruppen är en ovärderlig tillgång för Automation Region och erbjuder en samordning av olika marknadsaktiviteter.

Anmäl ditt deltagande genom att klicka på länken ovan "Jag vill anmäla mig".

Frågor besvaras av gruppens ordförande Helena Lundin, helena.lundin@prevas.se.
 

Praktisk information

Tid: Fredag den 20 mars 2015, kl 09.00 - 10.30

Plats: ABB, Ottar, Dirigenten på D-våningen

Denna aktivitet är endast öppen för medlemmar i Automation Region.

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.