Ny kraftsamling för expansion av Sveriges tillverkningsindustri

Frukostmöte i Västerås den 8 september

Jenny Berthling och Magnus Runnbeck

Vilka fördelar har höglönelandet Sverige som gör det möjligt att kunna fortsätta konkurrera på den internationella arenan? Får beslutfattarna rätt information om förutsättningarna så de kan agera proaktivt och ta de rätta besluten?

Business Swedens kommande rapport Därför tillverkar vi i Sverige lyfter fram viktiga konkurrensfördelar som Sverige har som lokaliseringsval för tillverkande verksamhet och ger en bild av faktorer och mönster som påverkar Sveriges möjligheter att attrahera expansions- och nyinvesteringar av tillverkning till Sverige.

Magnus Runnbeck, Senior Analyst på Business Sweden, presenterar delresultat från rapporten som bygger på intervjuer med företag och organisationer och en undersökning till ca 700 bolag.

Jenny Berthling, Business Development Manager på Stockholm Business Region, visar hur studien också används i ett initiativ som vänder sig till ”chefens chef” och som lyfter fram möjligheter att behålla och expandera verksamheten här i Sverige – till exempel genom ökad automation.

Varmt välkommen!

Mikael Klintberg, Processledare
021-10 70 13, mikael.klintberg@automationregion.com
  

Praktisk information

Tid:  Tisdag den 8 september 2015, kl 07.30 - 09.00

Plats: expectrum Circle HUB, Kopparbergsvägen 10, Västerås

Utskriftsversion: Ladda ner pdf »

Agenda

07.30 – Välkommen till expectrum, frukosten står framdukad

07.50 – På gång inom Automation Region
Mikael Klintberg, Processledare Automation Region

08.00 – Ny kraftsamling för expansion av Sveriges tillverkningsindustri
Jenny Berthling, Stockholm Business Region 
Magnus Runnbeck, Business Sweden

08.45 – Mingel med automationskollegor

09.00 – Avslutning

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.